Pro Bono

Od początku istnienia Kancelarii Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk, podejmowane były liczne inicjatywy w obszarze CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu).

Najważniejsze osiągnięcie to ufundowanie Fundacji VERTE, której główną ideą jest synergia działań NGO i biznesu. Realizowane przez Fundację projekty dotyczą z jednej strony rozwoju przedsiębiorczości i bezpłatnego doradztwa specjalistycznego (w obszarze podatków, prawa, finansów, księgowości), a z drugiej, edukacji ekonomicznej i prawnej oraz doradztwa zawodowego.

O fundacji…

Fundacja Verte jest organizacją wspierającą rozwój przedsiębiorczości w podmiotach ekonomii społecznej i w sektorze MŚP. Prowadzi działania integrujące środowiska biznesowe i NGO oraz promuje i wspiera inicjatywy związane z rozpowszechnianiem i wdrażaniem w życie idei przedsiębiorczości społecznej. Realizuje projektu zwiększające świadomość obywateli w zakresie przedsiębiorczości, aktywizacji społecznej i podejmowania działań społecznie odpowiedzialnych.

O zespole…

Fundację tworzą ludzie, którzy stale dążą do realizacji swoich pasji, poszerzania zainteresowań i rozwoju zawodowego. To także ludzie, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem i pomysłami chcą dzielić się z innymi. Wykorzystując swoje umiejętności i przygotowanie merytoryczne pomagają, podpowiadają, szkolą i doradzają, dając z siebie wszystko co najlepsze. Podstawą wszystkich działań osób zaangażowanych w pracę na rzecz fundacji jest zaangażowanie w podejmowane przedsięwzięcia, rzetelność i otwartość.

Kontakt

Fundacja Verte
ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice
tel. (32) 353 60 07
tel. kom. 660 94 34 24
e-mail: fundacja.verte@gmail.com
www.fundacjaverte.pl