Szkolenia Online

Wychodząc naprzeciw osobom, które nie mają czasu lub możliwości by uczestniczyć w naszych tradycyjnych szkoleniach, prezentujemy nową ofertę SZKOLEŃ ON-LINE.

Każde z prezentowanych szkoleń składa się z wykładu obejmującej omówienie najnowszych regulacji prawnych, jak również aktualnego orzecznictwa podatkowego, dotyczących prezentowanej tematyki. Dodatkowo w trakcie szkolenia uczestnicy mają możliwość zadawania pytań w zakresie omawianej tematyki. Na koniec szkolenia przewidziana jest również część poświęcona na podsumowanie i wspólną dyskusję. Po szkoleniu każdy z uczestników otrzyma komplet materiałów omawianych na szkoleniu.

Opodatkowanie
obrotu nieruchomościami
i dochodu z nieruchomości

Opodatkowanie
organizacji pozarządowych
 

Estoński CIT