regulamin sklepu

Właścicielem i administratorem serwisu www.blogopodatkach.pl jest Kancelaria Prawa Podatkowego Doradca Podatkowy dr Agata Błaszczyk z siedzibą przy ul. Głogowskiej 30 w Katowicach, kod pocztowy 40-661, NIP: 222-050-10-24 zwana dalej KPP.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do skorzystania z serwisu www.blogopodatkach.pl i panelu szkoleń on-line KPP wymagane jest spełnienie następujących wymagań minimalnych:

 • Posiadanie komputera z przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW.
 • Włączona obsługa cookies w przeglądarce.
 • Możliwość odtwarzania materiałów wideo, np. serwisu YouTube.com.
 • Zainstalowane aplikacje umożliwiające odczytywanie plików Adobe PDF.

SPOSÓB ZAWARCIA UMOWY

Skorzystanie z wybranego szkolenia/e-booka dostępnego w ramach serwisu kancelariaab.pl możliwe jest po prawidłowym zawarciu umowy zgodnie z poniższą procedurą:

 • klient składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,
 • klient dokonuje płatności za usługę,
 • po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usługi.

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony, co oznacza, że po uiszczeniu jednorazowej opłaty klient uzyskuje nieograniczony w czasiedostęp do wybranego kursu. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyn. W przypadku, gdy stroną rozwiązującą umowę będzie KPP, klientowi udostępniona zostanie możliwość pobrania wszystkich materiałów wchodzących w skład wybranego kursu w celu ich zapisania na dysku twardym swojego komputera.

ZAMÓWIENIE

 • Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie wysłanie maila z zamówieniem konkretnego szkolenia dostępnego na stronie serwisu kancelariaab.pl i – jeśli dotyczy – wskazaniem wersji (STANDARD lub VIP).
 • Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe sformułowanie zgłoszenia.
 • Do każdego zakupu dołączane jest e-mailowe potwierdzenie dokonania zakupu oraz,na życzenie klienta, faktura VAT doręczana w formie pliku PDF.

PŁATNOŚCI

 • Wszystkie ceny podane w serwisie kancelariaab.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 • Płatności regulowane mogą być z wykorzystaniem przelewów z wybranych banków działających w Polsce.

REKLAMACJE

W przypadku problemów technicznych z produktem nabywca może zgłosić reklamację towaru na adres: sekretariat@kancelariaab.pl. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie max. do 7 dni od momentu przesłania e-maila.

ZWROTY I GWARANCJA SATYSFAKCJI

Zgodnie z polskim prawem, jeżeli zakupisz produkt jako osoba fizyczna (konsument), to przysługuje Ci możliwość odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyn, w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (dokonania zakupu). Zgodnie z prawem nie możesz jednak odstąpić od umowy w przypadku, gdy rozpocząłeś już korzystanie z zamówionych usług. Odstąpienie od umowy może zostać przesłane droga mailową lub pocztą tradycyjną na adres podany na początku Regulaminu.