Estoński CIT

Jeżeli jesteś członkiem zarządu spółki albo prowadzisz obsługę księgową spółek i chciałbyś skorzystać z preferencyjnego opodatkowania estońskim CIT-em – to szkolenie właśnie dla Ciebie !

Czego nauczysz się na szkoleniu:

 • Kiedy i jaka spółka ma prawo korzystać z opodatkowania estońskim CIT;
 • Jakie są warunki do korzystania z estońskiego CIT;
 • W jaki sposób i kiedy można rozpocząć i zakończyć korzystanie z opodatkowania estońskim CIT-em;
 • Jakie są konsekwencje korzystania z estońskiego CIT – co zmienia się w prowadzeniu księgowości, co zmienia się w obowiązkach związanych ze składaniem zeznań podatkowych;
 • Co stanie się jeżeli nie spełnimy warunków do korzystania z estońskiego CIT;
 • Co to są ukryte zyski i w jaki sposób powinny one zostać opodatkowane;
 • Co to są wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i w jaki sposób powinny być opodatkowane;
 • Co to są nieujawnione operacje gospodarcze i w jaki sposób są opodatkowane;
 • Jakie są możliwości wypłaty zysku spółki w czasie korzystania z estońskiego CIT – możliwości wypłaty zysku, stawka podatku i możliwości korzystania z ulg podatkowych dla wspólników przy wypłacie zysku.    

Szkolenie składa się z sześciu części:

 • Możliwości korzystania z estońskiego CIT;
 • Rozpoczęcie i zakończenie korzystania z estońskiego CIT;
 • Czynności związane z rozpoczęciem korzystania z estońskiego CIT, w szczególności zgłoszenie spółki do estońskiego CIT i przygotowanie sprawozdania finansowego;
 • Prowadzenie ksiąg handlowych w przypadku estońskiego CIT, składanie deklaracji podatkowych;
 • Zdarzenia gospodarcze podlegające opodatkowaniu w czasie korzystania z estońskiego CIT;
 • Ulgi i zwolnienia dla wspólników podlegających opodatkowaniu estońskim CIT-em – zasady korzystania i wpływ na opodatkowanie.

Chcesz poznać szczegóły i terminy szkoleń? Skontaktuj się z nami!