Opodatkowanie organizacji pozarządowych

Jeżeli jesteś członkiem zarządu organizacji pozarządowej, albo prowadzisz obsługę księgową w organizacji pozarządowej czy może planujesz założyć stowarzyszenie lub fundację i chciałbyś dowiedzieć się w jaki sposób organizacje pozarządowe są opodatkowane – to szkolenie właśnie dla Ciebie !

Czego nauczysz się na szkoleniu:

 • Dowiesz się jakie typy działalności może prowadzić organizacja pozarządowa;
 • Dowiesz się z jakich ulg w podatku dochodowym od osób prawnych może skorzystać organizacja pozarządowa;
 • Zdobędziesz umiejętność właściwej oceny statutu Twojej organizacji pod kątem zwolnień podatkowych z których organizacja może skorzystać;
 • Będziesz umiał ocenić w jakich przypadkach Twoja organizacja nie będzie miała prawa do korzystania ze zwolnień podatkowych;
 • Przeanalizujesz sposób opodatkowania Twojej organizacji podatkiem VAT;
 • Będziesz umiał ocenić czy i w jakim zakresie Twojej organizacji przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego;
 • Poznasz zasady zgodnie z którymi sprzedaż usług lub towarów powinna być w Twojej organizacji ewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej.

Szkolenie składa się z czterech części

 • Działalność prowadzona przez organizacje pozarządowe – szczególne zasady ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem podziału na działalność nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą;
 • Organizacja pozarządowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;
 • Podatek VAT w organizacjach pozarządowych;
 • Ewidencjonowanie sprzedaży w organizacjach pozarządowych, w szczególności obowiązek stosowania kas fiskalnych.W trakcie szkolenia poznacie Państwo wiele konkretnych przykładów na podstawie których omawiać będziemy prezentowaną tematykę. Pomoże Ci to zrozumieć w jaki sposób Twoja organizacja powinna wypełniać swoje obowiązki podatkowe. Ponadto ćwiczenia pomogą Ci również zyskać umiejętność analizy poszczególnych przepisów odnoszących się do działalności i opodatkowania organizacji pozarządowych, po to byś w przyszłości mógł lepiej ocenić czy Twoja organizacja działa prawidłowo. W trakcie szkolenia uczestnicy mogą zadawać pytania odnośnie tematyki szkolenia, a po jego zakończeniu przewidziana jest dyskusja pozwalająca na podsumowanie całości tematyki, zadanie dodatkowych pytań i przedyskutowanie w grupie 

Chcesz poznać szczegóły i terminy szkoleń? Skontaktuj się z nami!