Sierpień 8, 2013

Pomoc de minimis

Ta skomplikowana nazwa służy do określania najczęściej udzielanego typu pomocy publicznej. Pomoc de minimis oznacza tzw. pomoc bagatelną, czyli taką, której wielkość powoduje, że pozostaje ona bez wpływu na konkurencję pomiędzy przedsiębiorcami na wspólnotowym rynku. Wielkość tej pomocy określana jest przez Komisję Europejską w drodze rozporządzenia. Obecnie obowiązujące rozporządzenie, które określa kwotę dopuszczalnej pomocy o charakterze de minimis to rozporządzenie Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia…
All articles loaded
No more articles to load
Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.