19 listopada, 2013

VAT na usługi budowlane

Usługi budowlano – montażowe są specyficznie uregulowane na gruncie ustawy o VAT. Specjalna regulacja dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego, jak i w niektórych sytuacjach stawki podatku (o tym drugim aspekcie szerzej w następnym wpisie). Podatek należny od sprzedaży usług budowlanych należy wykazać z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a ten dla usług budowlano montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż…