VAT na usługi budowlane

vat na usługi budowlane

Usługi budowlano – montażowe są specyficznie uregulowane na gruncie ustawy o VAT.

Specjalna regulacja dotyczy momentu powstania obowiązku podatkowego, jak i w niektórych sytuacjach stawki podatku (o tym drugim aspekcie szerzej w następnym wpisie). Podatek należny od sprzedaży usług budowlanych należy wykazać z chwilą powstania obowiązku podatkowego, a ten dla usług budowlano montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30. dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Dla przykładu wskazać można podatnika wykonującego usługę budowlaną, usługa została wykonana w dniu 15 lipca 2013 r., podatnik uzyskał zapłatę od kontrahenta w dniu 30 sierpnia 2013 r. Zgodnie z przedstawioną w pierwszej części regulacji prawnej zasadą obowiązek podatkowy powstałby w dniu, w którym podatnik otrzyma płatność. Ponieważ jednak data otrzymania płatności jest późniejsza niż wskazany w drugiej części regulacji maksymalny termin 30 dni obowiązek podatkowy powstanie w terminie 30 dni od daty wykonania usługi i powstanie w dniu 14 sierpnia 2013 r.

Podziel się:

Dodaj komentarz