23 października, 2018

Opodatkowanie pożyczek w organizacjach pozarządowych

W organizacjach pozarządowych bardzo często istnieje konieczność dofinansowania działań organizacji ze środków prywatnych założycieli, czy członków danej organizacji. Przekazanie środków na rzecz organizacji następuje bardzo często w formie pożyczki. Pożyczka ta może być oprocentowana lub nie, jednak niezależnie od jej oprocentowania zasadniczo każda pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000…