Opodatkowanie pożyczek w organizacjach pozarządowych

ngo

W organizacjach pozarządowych bardzo często istnieje konieczność dofinansowania działań organizacji ze środków prywatnych założycieli, czy członków danej organizacji. Przekazanie środków na rzecz organizacji następuje bardzo często w formie pożyczki. Pożyczka ta może być oprocentowana lub nie, jednak niezależnie od jej oprocentowania zasadniczo każda pożyczka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), podatkowi temu podlegają umowy pożyczki pieniędzy.

Dodać należy, że obowiązek zapłaty podatku ciąży, zgodnie z ustawą na biorącym pożyczkę. W opisywanej sytuacji biorąca pożyczkę organizacja będzie więc zobowiązana do zapłaty podatku, a nie osoba udzielająca pożyczki. Podstawę opodatkowania stanowi kwota pożyczki, a stawka podatku wynosi 2%.

Z punktu widzenia podatku nie ma znaczenia czy pożyczka jest udzielana przez osobę związaną z organizacją np. członka zarządu, czy też członka stowarzyszenia.

Istnieje jednak w ustawie o PCC jedno zwolnienie, które można zastosować do organizacji pozarządowych posiadających status organizacji pożytku publicznego. Zgodnie z art. 8 pkt 2a ustawy o PCC zwolnione od podatku są organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonają czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dla możliwości skorzystania ze zwolnienia muszą więc zostać spełnione łącznie dwa warunki:

  1. podmiot będący stroną czynności posiada status organizacji pożytku publicznego oraz
  2. dokonuje czynności cywilnoprawnych wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Brak spełnienia któregokolwiek warunku powoduje brak możliwość skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.