grudzień 2, 2013

Pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT

Definicja pierwszego zasiedlenie znajduje się w treści art. 2 pkt. 14 ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a)  wybudowaniu lub b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej; Oznacza to, że aby…

Opodatkowaniem dochodów akcjonariusza Spółki Komandytowo Akcyjnej

Zdaniem Ministra Finansów dywidenda otrzymana przez niebędącego komplementariuszem akcjonariusza SKA zwiększy wysokość należnej od jego dochodów zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dywidenda taka została otrzymana. Takie stanowisko przedstawił Minister Finansów w interpretacji prawa podatkowego z 25 listopada 2013 r., o nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13. Przedstawiona interpretacja wydana została w oparciu o uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS…
All articles loaded
No more articles to load
Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.