Pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT

vat

Definicja pierwszego zasiedlenie znajduje się w treści art. 2 pkt. 14 ustawy o VAT.

Zgodnie z ustawą pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)  wybudowaniu lub

b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Oznacza to, że aby dokonać pierwszego zasiedlenia należy wybudowaną lub ulepszoną nieruchomość oddać w użytkowanie lub sprzedać (dokonać dostawy) w wykonaniu czynności opodatkowanej. Posługując się przykładem: przedsiębiorca wybudował nieruchomość (budynek – fabrykę) na której prowadzi działalność gospodarczą. Pomimo tego, że budynek został oddany do używania i na terenie budynku wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem VAT uznać należy, że w rozumieniu ustawy o VAT nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie tejże nieruchomości. Nastąpi ono dopiero w sytuacji, gdy tenże przedsiębiorca dla przykładu sprzeda  nieruchomość (czyli dokonał oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych). Jak widać pojęcie pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT ma niewiele wspólnego z potocznym rozumieniem tego pojęcia.

Podziel się:

Dodaj komentarz