Pojęcie pierwszego zasiedlenia w ustawie o VAT

vat

Definicja pierwszego zasiedlenie znajduje się w treści art. 2 pkt. 14 ustawy o VAT.

Zgodnie z ustawą pierwszym zasiedleniem jest oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a)  wybudowaniu lub

b)  ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej;

Oznacza to, że aby dokonać pierwszego zasiedlenia należy wybudowaną lub ulepszoną nieruchomość oddać w użytkowanie lub sprzedać (dokonać dostawy) w wykonaniu czynności opodatkowanej. Posługując się przykładem: przedsiębiorca wybudował nieruchomość (budynek – fabrykę) na której prowadzi działalność gospodarczą. Pomimo tego, że budynek został oddany do używania i na terenie budynku wykonywane są czynności opodatkowane podatkiem VAT uznać należy, że w rozumieniu ustawy o VAT nie nastąpiło jeszcze pierwsze zasiedlenie tejże nieruchomości. Nastąpi ono dopiero w sytuacji, gdy tenże przedsiębiorca dla przykładu sprzeda  nieruchomość (czyli dokonał oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych). Jak widać pojęcie pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT ma niewiele wspólnego z potocznym rozumieniem tego pojęcia.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.