Opodatkowaniem dochodów akcjonariusza Spółki Komandytowo Akcyjnej

opodatkowanie

Zdaniem Ministra Finansów dywidenda otrzymana przez niebędącego komplementariuszem akcjonariusza SKA zwiększy wysokość należnej od jego dochodów zaliczki na podatek dochodowy za miesiąc, w którym dywidenda taka została otrzymana.

Takie stanowisko przedstawił Minister Finansów w interpretacji prawa podatkowego z 25 listopada 2013 r., o nr DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13.

Przedstawiona interpretacja wydana została w oparciu o uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r. (sygn. akt II FPS 1/11). W treści tejże uchwały Sąd uznał m.in., że przedstawiony wyżej przychód z tytułu dywidendy wypłaconej na podstawie uchwały walnego zgromadzenia o podziale zysku podlega opodatkowaniu w dniu faktycznego otrzymania dywidendy. Przychodem akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej z tytułu posiadanych praw do udziału w zysku tej spółki są bowiem środki pieniężne lub wartości pieniężne otrzymywane w wyniku podziału jej zysku.

W konsekwencji różnego rodzaju wątpliwości dotyczących sposobu opodatkowania dochodów akcjonariuszy podatkiem dochodowym od osób fizycznych w dniu 20 maja 2013 r. NSA podjął w składzie siedmiu sędziów uchwałę (sygn. akt II FPS 6/12), dotyczącą zasad opodatkowania dochodów akcjonariusza SKA będącego osobą fizyczną. W uchwale tej orzekł, iż przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2 ustawy o PIT jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Natomiast w świetle art. 44 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, osoba fizyczna, będąca akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, ma jako podatnik obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero w dacie powstania przychodu, którą w myśl art. 14 ust. 1i tej ustawy jest dzień wypłaty dywidendy.

Powyższy pogląd uwzględniony został w przedstawionej na początku indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.