Opodatkowania usług budowlanych wykonywanych poza granicami Polski

VAT w budownictwie

Polscy podatnicy, posiadający zarejestrowaną na terenie Polski działalność gospodarczą bardzo często wykonują usługi budowlane poza granicami kraju.

Ustalając prawidłowy sposób opodatkowania takich usług należy wziąć pod uwagę szczegółowe uregulowania ustawy o VAT dotyczące miejsca świadczenia usługi. Do tego aby prawidłowo ustalić sposób opodatkowania należy bowiem w pierwszej kolejności ustali gdzie wykonywana usługa będzie podlegała opodatkowaniu.

Miejsce świadczenia usług w przypadku usług wewnątrzwspólnotowych określone jest przepisami art. 28a i następnymi ustawy o VAT. Szczególnie ważny z punktu widzenia usług budowlanych będzie tu przepis art. 28e ustawy o VAT. Zgodnie z tą regulacją miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami, w tym usług świadczonych przez rzeczoznawców, pośredników w obrocie nieruchomościami, usług zakwaterowania w hotelach lub obiektach o podobnej funkcji, takich jak ośrodki wczasowe lub miejsca przeznaczone do użytku jako kempingi, użytkowania i używania nieruchomości oraz usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości.

Zastosowanie tego przepisu jest niezależne od statusu stron transakcji, w szczególności od tego, czy usługobiorca jest podatnikiem (przedsiębiorcą), czy konsumentem (osobą niebędącą podatnikiem). Nie ma także znaczenia to, czy usługodawca ma siedzibę (miejsce zamieszkania, stałe miejsce prowadzenia działalności) w państwie, gdzie jest położona nieruchomość. Nie jest istotne, czy usługodawca ewentualnie świadczy usługi ze swojego stałego miejsca prowadzenia działalności. Nie gra roli także to, czy jest zidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, czy też nie. Miejscem świadczenia dla usług związanych z nieruchomościami jest państwo, w którym nieruchomość jest położona.

W związku z powyższym jeżeli polski podatnik wykonuje usługi na nieruchomości położonej dla przykładu w Niemczech to usługa ta powinna być opodatkowana podatkiem VAT na terenie Niemiec, a nie na terenie Polski. Zatem podatnik wykonujący taką usługę powinien udokumentować ją fakturą na której nie będzie stawki VAT ani kwoty podatku.

Więcej na temat opodatkowania usług budowlanych można przeczytać w poprzednich wpisach na blogu.

Podziel się:

Dodaj komentarz