Stosowanie stawki 8% dla usług budowlanych ma miejsce w przypadku, gdy usługi są świadczone w ramach budownictwa mieszkaniowego. Dodatkowo w przypadku usług wykonywanych przez podwykonawców – są one objęte tzw. odwrotnym obciążeniem. Jednocześnie generalna zasada dotycząca świadczenia usług budowlanych to ich opodatkowanie stawką podstawową – 23%. Na blogu znajdziesz interpretacje dotyczące przypadków opodatkowania usług budowlanych poszczególnymi stawkami.

VAT w budownictwie

Stosowanie stawki 8% dla usług budowlanych ma miejsce w przypadku, gdy usługi są świadczone w ramach budownictwa mieszkaniowego. Dodatkowo w przypadku usług wykonywanych przez podwykonawców – są one objęte tzw. odwrotnym obciążeniem. Jednocześnie generalna zasada dotycząca świadczenia usług budowlanych to ich opodatkowanie stawką podstawową – 23%. Na blogu znajdziesz interpretacje dotyczące przypadków opodatkowania usług budowlanych poszczególnymi stawkami.

Stosowanie split payment – obowiązkowo w branży budowlanej od 1 listopada 2019 r.

Od dnia 1 listopada 2019 r. znika obowiązek rozliczania usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia. Ja do tej pory firmy, które były podwykonawcami usług budowlanych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT miały obowiązek rozliczać VAT metodą odwrotnego obciążenia. Oznaczało to że to kupujący usługę naliczał i odliczał podatek. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm ten ulegnie zmianie – w miejsce odwrotnego obciążenia firmy…

Konsorcjum na gruncie ustawy o VAT

W zakresie prac budowlanych firmy niezwykle często przystępując do przetargów, czy podejmując się realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych tworzą w tym celu konsorcjum. Konsorcjum składające się zazwyczaj z kilku firm, będących odrębnymi podatkowymi, dąży do osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego. Niestety przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się w żaden sposób do umowy konsorcjum, nie tworzą żadnych szczególnych zasad, którym podlegałoby opodatkowanie umowy konsorcjum na gruncie…

Stawka VAT dla robót budowlanych dotyczących infrastruktury towarzyszącej

Roboty budowlane dotyczące obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym opodatkowane są obniżoną stawką VAT (8%). Jednak roboty budowlane, również te realizowane w ramach budownictwa mieszkaniowego, często nie ograniczają się do wybudowania budynku, czy jego wykończenia, ale obejmują również parkingi, place zabaw, przyłącza energetyczne, czy wodno-kanalizacyjne i inne elementy, nie będące ściśle budynkiem, ale budowane po to by umożliwić lub usprawnić…

Wynajem rusztowań – usługa budowlana?

Przepisy regulujące tematykę odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla usług budowlanych budzą w ostatnim czasie rozliczne wątpliwości. Jednym z przykładów takich wątpliwych sytuacji może być wykonywanie usług wynajmu sprzętu budowlanego. Firmy realizujące usługi budowlane bardzo często korzystają z usług podwykonawców nie tylko w odniesieniu do samej usługi budowlanej. Podwykonawcami firm budowlanych są również przedsiębiorstwa oferujące najem maszyn czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych. Jednym z…

Najważniejsze zmiany w 2017 roku

Poniżej przedstawiam w telegraficznym skrócie najważniejsze zmiany obowiązujące od stycznia 2017 roku, które mogą być istotne z punktu widzenia prowadzenia działności gospodarczej: 1.       Odwrotne obciążenie na usługi budowlane Od dnia 1 stycznia dla znacznej części usług budowlanych stosowany będzie mechanizm odwrotnego obciążenia. Będziemy go stosować jeżeli: usługodawcą jest podatnik VAT czynny; usługobiorcą jest podatnik VAT czynny; usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca (art. 17 ust. 1h…

Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

Od 1 stycznia 2017 r. szykują się zmiany w ustawie o VAT. Będą one m. in. dotyczyły firm świadczących usługi budowlane. Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT, są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji). Zdaniem…

Szkolenie on-line: PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W BUDOWNICTWIE

Ponieważ temat opodatkowania usług budowlanych cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem przygotowaliśmy specjalnie dla portalu branżowego portalfk.pl dedykowane szkolenie z tego zakresu. Już 19 lipca  o godzinie 11:00 będzie można wziąć udział w szkoleniu on-line pn. „Świadczenie usług budowlanych”. Zastosowanie właściwej stawki podatku VAT, właściwe ustalenie momentu powstania obowiązku podatkowego, jak również właściwe ustalenie kwoty przychodów z tytułu realizacji usług budowlanych jest w niektórych przypadkach przedmiotem…

Opodatkowania usług budowlanych wykonywanych poza granicami Polski

Polscy podatnicy, posiadający zarejestrowaną na terenie Polski działalność gospodarczą bardzo często wykonują usługi budowlane poza granicami kraju. Ustalając prawidłowy sposób opodatkowania takich usług należy wziąć pod uwagę szczegółowe uregulowania ustawy o VAT dotyczące miejsca świadczenia usługi. Do tego aby prawidłowo ustalić sposób opodatkowania należy bowiem w pierwszej kolejności ustali gdzie wykonywana usługa będzie podlegała opodatkowaniu. Miejsce świadczenia usług w przypadku usług wewnątrzwspólnotowych określone jest przepisami…

Obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych

Dla powstawania obowiązku podatkowego przy świadczeniu usług budowlanych duże znaczenie ma moment wykonania usługi. Ponieważ najczęstszą formą „zakończenia” robót budowlanych (lub ich części) jest podpisanie protokołu odbioru robót przez wiele lat dominowało stanowisko, że to właśnie ta chwila jest momentem wykonania usług budowlanych (tak w wyroku WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 18 listopada 2009 r., I SA/Bk 403/09). Obecnie jednak orzecznictwo prezentuje odmienne…