Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł a dane statystyczne

stawka sanacyjna

W przypadku opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł organy podatkowe bardzo często posługują się danymi statystycznymi po by ustalić wysokość wydatków podatnika. Niejednokrotnie w przypadku tego rodzaju postępowań jednym ze spornych elementów jest ustalenie wysokości wydatków podatnika, chodzi tu o „zwykłe”/”bieżące” wydatki, tzw. wydatki na życie.

Prowadząc postępowanie w sprawach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł organ podatkowy ma obowiązek ustalić jakie wydatki podatnika nie znajdują pokrycia w ujawnionych źródłach. Należy zatem ustalić ile nieujawnionych (w pewnym uproszczeniu nieopodatkowanych) pieniędzy podatnik wydał w ciągu roku. Żeby móc precyzyjnie to zrobić należy ustalić również bieżące wydatki związane z wyżywieniem, utrzymaniem domu, rodziny, dzieci. Wysokość tego rodzaju wydatków jest bardzo często deklarowana przez podatników w kwotach odmiennych niż „przeciętne” wydatki w ocenie organu podatkowego. Czasem nawet zdarzają się sytuacje, w których podatnik deklaruje że w ogóle nie ponosi takich wydatków, bądź też nie podaje ich kwoty. W takich sytuacjach organy podatkowe przyjmują wysokość tych wydatków na poziomie podawanym przez GUS. Posługiwanie się takimi danymi jest kwestionowane przez podatników, jako nieadekwatne do ich konkretnej sytuacji.

Tymczasem Sąd Administracyjny, w jednym ze swoich orzeczeń (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 17 sierpnia 2017 r., sygn. akt I SA/Kr 457/17) potwierdza taką możliwość. Zdaniem Sądu dopuszczalne jest posługiwanie się w sprawach dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów danymi statystycznymi, tak co do czynionych wydatków jak i uzyskiwanych dochodów w latach przeszłych, o ile ich wykorzystywanie odbywa się w zgodnie z zasadą swobodnej oceny dowodów z art. 191 o.p. Przepis ten stanowi zasadę swobodnej oceny dowodów w postępowaniu podatkowym. Zasada ta nie powinna być oczywiście utożsamiana z zasadą dowolnej oceny dowodów. W myśl tego przepisu organ podatkowy ocenia na podstawie całego zebranego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Takim materiałem dowodowym zebranym w sprawie mogą być również dane statystyczne.

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.