Inne

estoński CIT

Estoński CIT dla spółek działających w branży IT

Jeżeli podjąłeś działalność w branży IT i zastanawiasz się nad możliwością skorzystania z niższych stawek podatkowych oferowanych przez estoński CIT, upewnij się, że odpowiednio zapoznałeś się z tym tematem. Niestety może okazać się, że profil działalności Twojej spółki nie spełnia koniecznych wymogów. Estoński CIT – czy spółka z branży IT może się o niego pokusić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule! Spis treści:…
podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy a estoński CIT

Zastanawiasz się, czy wybór estońskiego CITu musi oznaczać brak możliwości wypłaty zysku dla udziałowców lub akcjonariuszy spółki? Niekoniecznie! Możliwość wypłaty takiego świadczenia istnieje zarówno po zamknięciu roku podatkowego i podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli podatek od dywidendy w kontekście estońskiego CITu to temat wciąż nie do końca dla Ciebie jasny, to bardzo dobrze trafiłeś – zaraz rozwiejemy…
ukryty zysk

Ukryty zysk czy wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą ?

Regulacje prawne dotyczące estońskiego CIT przewidują sytuacje, w których pomimo, iż w sensie prawnym nie doszło do podziału zysku pomiędzy wspólników, w ten sposób, że wypłacona została dywidenda, to tak czy inaczej miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek jego opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek. Wśród zdarzeń powodujących obowiązek opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek znajdują się m. in. przekazanie ukrytych zysków (tzw. dochód z tytułu ukrytych zysków),…

Tarcza antykryzysowa – czy aby na pewno ?

W mediach cała masa różnych opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym nieco na przekór pokazać – chyba nie do końca antykryzysowe postanowienia owej tarczy, o których jakoś niewiele się mówi. W tym wpisie nieco o umowach o dzieło już od dawna znienawidzonej przez ZUS formie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Umowy o dzieło od dawna kontrolowane, podważane i ogólnie – nielubiane, zapewne z…

Zapłata podatków po 1 stycznia 2020 r.

Kolejna zmiana przepisów podatkowych, a ściślej jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczy sposobu płacenia podatku przez wszystkich podatników. Jak do tej pory każdy z urzędów skarbowych posiadał wykaz kilku rachunków bankowych i w zależności od tego jaki podatek płaciliśmy, robiliśmy przelew na inny numer rachunku bankowego. Co ważne jednak – każdy z podatników przekazywał pieniądze na ten…

Biała księga podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. „białej księgi” VAT. Nowe regulacje wprowadzają nowy rejestr podatników VAT czynnych, w którym znajdzie się więcej danych niż w obecnie istniejącym, łatwiejsze ma być również wyszukiwanie danych w tym rejestrze. Wszystko to po to, by w dalszym ciągu ograniczać wyłudzenia w zakresie podatku VAT i po to by ułatwić podatnikom możliwość ustalenia…

Działalność nierejestrowa w teorii bez ZUS, a w praktyce ?

Działalność nieewidencjonowana to nowa możliwość dla osób wykonujących drobną działalność gospodarczą. Rozwiązania prawne dotyczące tego rodzaju działalności wynikają z przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Rozwiązania te dają możliwość prowadzenia „działalności gospodarczej”, która nie wymaga wpisu do CEIDG, jak również, a w zasadzie może nawet – co najważniejsze – nie nakładają na takiego drobnego „przedsiębiorcę” obowiązku z płacenia składek na ZUS. Czy jednak na pewno ?…

Dochody ze sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy o PIT dotyczące zasad ustalania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w tym również zasady korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Do istotnych i korzystnych dla podatników zmian w zasadach ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości należą nowe regulacje art. 10 ust. 5, 6 i 7 ustawy o PIT. W myśl tych przepisów w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w…

Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych

W ostatnim czasie mamy do czynienia z dość dużymi zmianami w zakresie procedury stosowanej przez urzędy skarbowe do rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych. Bardzo restrykcyjne przepisy, jak również bardzo restrykcyjne stosowanie tych przepisów przez organy podatkowe, powoduje daleko idące skutki dla podatników VAT, jak i dla ich kontrahentów – powoduje bowiem, że kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast sprzedawca…

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z przymrużeniem oka

Nie tak dawno pisałam na temat obejścia przepisów prawa podatkowego i możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z czynnościami stanowiącymi obejście przepisów prawa podatkowego. Dziś chciałabym, pół żartem, pół serio, przedstawić nowe pojęcie – unikanie opodatkowania. Pojęcie to definiuje czynności negatywnie oceniane przez organy podatkowe i posiada swoją definicję w przepisach Ordynacji podatkowej. Czym więc jest unikanie opodatkowania ? Zgodnie z treścią art. 119a Ordynacji podatkowej unikanie opodatkowania…