Inne

Tarcza antykryzysowa – czy aby na pewno ?

W mediach cała masa różnych opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym nieco na przekór pokazać – chyba nie do końca antykryzysowe postanowienia owej tarczy, o których jakoś niewiele się mówi. W tym wpisie nieco o umowach o dzieło już od dawna znienawidzonej przez ZUS formie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Umowy o dzieło od dawna kontrolowane, podważane i ogólnie – nielubiane, zapewne z…

Zapłata podatków po 1 stycznia 2020 r.

Kolejna zmiana przepisów podatkowych, a ściślej jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczy sposobu płacenia podatku przez wszystkich podatników. Jak do tej pory każdy z urzędów skarbowych posiadał wykaz kilku rachunków bankowych i w zależności od tego jaki podatek płaciliśmy, robiliśmy przelew na inny numer rachunku bankowego. Co ważne jednak – każdy z podatników przekazywał pieniądze na ten…

Biała księga podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. „białej księgi” VAT. Nowe regulacje wprowadzają nowy rejestr podatników VAT czynnych, w którym znajdzie się więcej danych niż w obecnie istniejącym, łatwiejsze ma być również wyszukiwanie danych w tym rejestrze. Wszystko to po to, by w dalszym ciągu ograniczać wyłudzenia w zakresie podatku VAT i po to by ułatwić podatnikom możliwość ustalenia…

Działalność nierejestrowa w teorii bez ZUS, a w praktyce ?

Działalność nieewidencjonowana to nowa możliwość dla osób wykonujących drobną działalność gospodarczą. Rozwiązania prawne dotyczące tego rodzaju działalności wynikają z przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Rozwiązania te dają możliwość prowadzenia „działalności gospodarczej”, która nie wymaga wpisu do CEIDG, jak również, a w zasadzie może nawet – co najważniejsze – nie nakładają na takiego drobnego „przedsiębiorcę” obowiązku z płacenia składek na ZUS. Czy jednak na pewno ?…

Dochody ze sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy o PIT dotyczące zasad ustalania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w tym również zasady korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Do istotnych i korzystnych dla podatników zmian w zasadach ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości należą nowe regulacje art. 10 ust. 5, 6 i 7 ustawy o PIT. W myśl tych przepisów w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w…

Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych

W ostatnim czasie mamy do czynienia z dość dużymi zmianami w zakresie procedury stosowanej przez urzędy skarbowe do rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych. Bardzo restrykcyjne przepisy, jak również bardzo restrykcyjne stosowanie tych przepisów przez organy podatkowe, powoduje daleko idące skutki dla podatników VAT, jak i dla ich kontrahentów – powoduje bowiem, że kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast sprzedawca…

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania z przymrużeniem oka

Nie tak dawno pisałam na temat obejścia przepisów prawa podatkowego i możliwości odliczenia podatku naliczonego w związku z czynnościami stanowiącymi obejście przepisów prawa podatkowego. Dziś chciałabym, pół żartem, pół serio, przedstawić nowe pojęcie – unikanie opodatkowania. Pojęcie to definiuje czynności negatywnie oceniane przez organy podatkowe i posiada swoją definicję w przepisach Ordynacji podatkowej. Czym więc jest unikanie opodatkowania ? Zgodnie z treścią art. 119a Ordynacji podatkowej unikanie opodatkowania…

Czynności sprawdzające, kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe

Te trzy wymienione w tytule pojęcia to w rzeczywistości trzy różne procedury znajdujące się w Ordynacji podatkowej, a służące w uproszczeniu – kontrolowaniu prawidłowości naszych rozliczeń podatkowych. Nie powinno się jednak wrzucać wszystkich wymienionych powyżej typów procedury do tego samego „worka”, dlaczego ? ponieważ istnieją pomiędzy nimi dość spore różnice. Dla przykładu różny jest ich cel. Czynności sprawdzające, mają na celu: sprawdzenie terminowości składania deklaracji, wpłacania podatków,…

Nierzetelna faktura – konsekwencje posługiwania się nierzetelną fakturą

Faktura nierzetelna to taka, która stwierdza czynności, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Wystawianie i posługiwanie się nierzetelną fakturą rodzi wiele konsekwencji podatkowych, a dodatkowo jest również przestępstwem karanym na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Najważniejsza negatywna konsekwencja, która wiąże się z posługiwaniem się nierzetelną fakturą jest taka, że kupującemu, czyli posługującemu się taką fakturą nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,…

Odliczenia VAT od czynności zwolnionych i nieopodatkowanych.

Wielokrotnie, jako podatnicy mamy wątpliwości odnośnie tego jaką stawka podatku opodatkować dana czynność, albo też czy w ogóle opodatkować daną czynność, czy też czynność ta może korzystać ze zwolnienia w podatku VAT. Czasami wydaje się, że dobrą „taktyką” będzie opodatkowanie VAT-em wątpliwej transakcji, tak niejako „na zapas”. Wydawać by się mogło, że jeżeli naliczymy 23% podatku VAT w związku ze zrealizowana czynnością to przecież nikt…

Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe.

Ciekawe orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r., VIII SA/Wa 433/18). Wyrok dotyczy opodatkowania VAT czynności wynajmu mieszkania. Wynajem mieszkań, o ile jest to wynajem na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 36 usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości,…

Faktura wystawiona przez podatnika niezarejestrowanego, jako podatnik VAT czynny

W tym wpisie chciałabym poświęcić trochę uwagi tematyce związanej z „byciem” lub „niebyciem” podatnikiem VAT czynnym. Chciałabym tym sposobem zarówno na blogu, jak i na moim profilu na FB i LinkedIn, zapoczątkować serię wpisów związanych z istotnym tematem – a mianowicie rejestracją przedsiębiorców w rejestrze podatników VAT czynnych oraz konsekwencjami ich wykreślenia z takiego rejestru, oczywiście nie chodzi mi tu o wykreślenie zrealizowane na wniosek…

Usługi budowlane – opodatkowanie ryczałtem

Bardzo wielu drobnych przedsiębiorców wykonujących usługi budowlane wybiera możliwość opodatkowania uzyskiwanych w ten sposób dochodów w formie zryczałtowanej. W tym wpisie pokażę na co należy zwrócić uwagę przy wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania. Pierwszym kryterium, które należałoby sprawdzić jest przychód uzyskany przez podatnika w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli przychody te nie przekroczyły 250.000 euro (jest to przychód podatnika lub jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki…

Dochody z wynajmu – opodatkowanie ryczałtem

Ten wpis stanowi kontynuację poprzedniego i postanowiłam przejść od razu do sedna sprawy – a mianowicie pokazać krok po kroku jakie czynności należy wykonać, żeby prawidłowo opodatkować (chodzi o opodatkowanie ryczałtem) dochody z najmu: Zgłoś do swojego urzędu skarbowego wybór ryczałtowej formy opodatkowania Regułą jest opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej. Opodatkowanie przychodu z najmu ryczałtem jest możliwe tylko wtedy,…

Opodatkowanie dochodów z najmu nieruchomości

Zbliża się szczyt klimatyczny w Katowicach. Dla wielu osób będzie to okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy na wynajmie mieszkania, domu, czy pokoju. Należy jednak pamiętać, że zarobione w ten sposób pieniądze powinny zostać opodatkowane 😊. Rodzi się więc pytanie – w jaki sposób ? Zakładam, że dla wielu taki dodatkowy dochód będzie dochodem okazjonalnym – to znaczy że nie są to osoby prowadzące działalność gospodarczą…

Nowe stawki CIT od 2019r.

Od 1 stycznia 2019 r. planowane są dwie nowe stawki w podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwsza z nowych stawek będzie wynosiła 5% i będzie obejmowała dochody uzyskiwane z komercjalizacji praw własności intelektualnej, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności B+R. Przepisy będą również definiowały pojęcie prawa własności intelektualnej i będą to: 1) prawo do wynalazku (patent), 2)…

Czy musimy sprawdzać swoich kontrahentów żeby móc odliczyć VAT ?

Niektóre firmy, zwłaszcza te, które działają w branżach tzw. szczególnie wrażliwych, takich jak handel paliwami, procesorami, czy stalą, nie od dziś są na celowniku organów podatkowych. Niestety ale skutki prowadzonych kontroli dotykają nierzadko również uczciwie działających przedsiębiorców, którzy przez przypadek uczestniczą w łańcuszku transakcji, które zdaniem organów podatkowych mają na celu wyłudzenie podatku VAT. Najczęściej zarzuca się im wystawianie faktur niedokumentujących rzeczywistych transakcji, stosowanie niewłaściwych…

Opodatkowanie dochodów z nieujawnionych źródeł a dane statystyczne

W przypadku opodatkowania dochodów z nieujawnionych źródeł organy podatkowe bardzo często posługują się danymi statystycznymi po by ustalić wysokość wydatków podatnika. Niejednokrotnie w przypadku tego rodzaju postępowań jednym ze spornych elementów jest ustalenie wysokości wydatków podatnika, chodzi tu o „zwykłe”/”bieżące” wydatki, tzw. wydatki na życie. Prowadząc postępowanie w sprawach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł organ podatkowy ma obowiązek ustalić jakie wydatki podatnika nie znajdują pokrycia…

Split payment

Od 1 lipca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT dotycząca tzw. dzielonej płatności, czy też inaczej split payment. Pierwszą i najważniejszą kwestią dotyczącą dzielonej płatności jest to, że będzie ona obowiązywała wyłącznie w płatnościach pomiędzy dwoma podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, czyli w tzw. schemacie B2B. Drugą najważniejszą kwestią jest to, że korzystanie z dzielonej płatności zależeć będzie od wyboru kupującego, czyli dokonującego…

Płatności powyżej 15.000 zł od 1 stycznia 2017 r. tylko przelewem

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dotychczasowe brzmienie art. 22 tej ustawy zabraniało płatności gotówkowych w przypadku transakcji, których wartość przekraczała 15.000 EURO. Jednocześnie przepisy, jak do tej pory, nie wskazywały na dodatkowe sankcje w przypadku braku płatności przelewem. Od 1 stycznia 2017 r. nowe brzmienie art. 22 stanowić będzie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z…
All articles loaded
No more articles to load
Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.