Cechy pomocy publicznej

podatek

Wyróżnić można następujące kryteria pozwalające na identyfikację pomocy publicznej:

  • udzielenie pomocy przez państwo lub ze źródeł państwowych,
  • korzyść uzyskana przez przedsiębiorcę w związku z udzieleniem pomocy,
  • uprzywilejowanie niektórych przedsiębiorstw lub gałęzi produkcji (selektywność),
  • zakłócenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami (nawet potencjalne).

Posługując się przykładem można wskazać na Spółkę X, której urząd skarbowy umorzył zaległość podatkową w wysokości 10.000 zł z tytułu podatku VAT. W takiej sytuacji spółka otrzymała korzyść (10.000 zl), korzyść ta jest uzyskana ze środków państwowych (podatek jest dochodem budżetu Państwa), korzyść taka jest przywilejem dla przedsiębiorcy (nie każdy przedsiębiorca może otrzymać takie umorzenie podatku). Dodatkowo opisane wsparcie może (przynajmniej potencjalnie) powodować zakłócenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorcami działającymi na wspólnotowym rynku.

Podziel się:

Dodaj komentarz