Spłata długu za małżonka jako darowizna

Spłata długu za małżonka jako darowizna

Organy podatkowe jako darowiznę traktują nie tylko przekazanie gotówki ale również spłatę czyjegoś zobowiązania.

Dla przykładu przedstawić można sytuację, w której jeden z małżonków spłaca zobowiązanie za drugiego małżonka. Nie następuje w takiej sytuacji przekazanie środków pieniężnych w postaci gotówki ale następuje zwolnienie ze zobowiązania. Również w takiej sytuacji organy podatkowe uważają, że spłata przez jednego z małżonków zobowiązania, np. zobowiązania kredytowego, stanowi darowiznę. Takie stanowisko zostało przedstawione w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 1125/11. Do oceny tak rozumianej darowizny Sąd użył przepisów Kodeksu cywilnego, który w treści art. 888 stanowi, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Owo świadczenie natomiast zdaniem Sądu może stanowić przekazanie pieniędzy, jakiejś rzeczy ale również spłatę za kogoś jego długów.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.