Co to jest kryptowaluta ?

achievement-bank-bitcoin-730567

Jak do tej pory przepisy nie definiowały co rozumiemy pod pojęciem kryptowaluty. Definicja ta została wprowadzona w treści ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa weszła w życie 13 lipca 2018 r. Definicja „waluty wirtualnej”, bo takim pojęciem posługuje się ustawa, jest o tyle ważna, że również projektowane na dziś zmiany w ustawie o podatku dochodowym odwołują się do tego pojęcia. Oznacza to, że po wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym nowych regulacji dotyczących kryptowalut, czy też mówiąc językiem ustawy wirtualnych walut, będziemy mówić o wirtualnej walucie zdefiniowanej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co w takim razie jest kryptowalutą ? Określa to art. 2 ust. 2 pkt. 26 ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i jest to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Ustawodawca budując definicję waluty wirtualnej posłużył się wykluczeniem – uznał za walutę wirtualną takie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest innym znanym już i zdefiniowanym w innych ustawach instrumentem płatniczym.

Podziel się:

Dodaj komentarz