Co to jest kryptowaluta ?

achievement-bank-bitcoin-730567

Jak do tej pory przepisy nie definiowały co rozumiemy pod pojęciem kryptowaluty. Definicja ta została wprowadzona w treści ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa weszła w życie 13 lipca 2018 r. Definicja „waluty wirtualnej”, bo takim pojęciem posługuje się ustawa, jest o tyle ważna, że również projektowane na dziś zmiany w ustawie o podatku dochodowym odwołują się do tego pojęcia. Oznacza to, że po wprowadzeniu do ustawy o podatku dochodowym nowych regulacji dotyczących kryptowalut, czy też mówiąc językiem ustawy wirtualnych walut, będziemy mówić o wirtualnej walucie zdefiniowanej w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Co w takim razie jest kryptowalutą ? Określa to art. 2 ust. 2 pkt. 26 ustawy dotyczącej przeciwdziałania praniu pieniędzy i jest to cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest:

  1. prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,
  2. międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,
  3. pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,
  4. instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
  5. wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Ustawodawca budując definicję waluty wirtualnej posłużył się wykluczeniem – uznał za walutę wirtualną takie cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest innym znanym już i zdefiniowanym w innych ustawach instrumentem płatniczym.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.