Tematyka opodatkowania dochodu z kryptowalut jest stosunkowo nowa. Brak jest specjalnych regulacji dotyczących opodatkowania kryptowalut, a generalnie obowiązujące zasady opodatkowania czasami trudno jest zastosować w odniesieniu do kryptowalut. Jak prawidłowo ustalić dochody z obrotu kryptowalutą, kiedy złożyć zeznanie podatkowe i według jakiej stawki opodatkować – te i inne podobne zagadnienia znajdziecie Państwo na blogu.

Kryptowaluty

Tematyka opodatkowania dochodu z kryptowalut jest stosunkowo nowa. Brak jest specjalnych regulacji dotyczących opodatkowania kryptowalut, a generalnie obowiązujące zasady opodatkowania czasami trudno jest zastosować w odniesieniu do kryptowalut. Jak prawidłowo ustalić dochody z obrotu kryptowalutą, kiedy złożyć zeznanie podatkowe i według jakiej stawki opodatkować – te i inne podobne zagadnienia znajdziecie Państwo na blogu.

Działalność badawczo rozwojowa jako podstawa ulg podatkowych

Ulgi podatkowe w podatkach dochodowych powiązane są bardzo często z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo – rozwojową. Przykładem ulgi uzależnionej od realizowanych przez podatnika prac badawczo – rozwojowych może być IP BOX lub też ulga na badania i rozwój. Pierwsza preferencja pozwala na skorzystanie z niższej stawki podatku – 5%, druga pozwala na rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów „po raz drugi” określonych wydatków na działalność…

Branża IT a estoński CIT

Wśród przesłanek eliminujących spółki z możliwości korzystania z estońskiego CIT znajduje się uzyskiwanie więcej niż 50% przychodów ze sprzedaży prawa autorskich. Oznacza to, że jeżeli spółka będzie uzyskiwać więcej niż 50% przychodów w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, to nie ma ona prawa…
estoński CIT

Estoński CIT dla spółek działających w branży IT

Jeżeli podjąłeś działalność w branży IT i zastanawiasz się nad możliwością skorzystania z niższych stawek podatkowych oferowanych przez estoński CIT, upewnij się, że odpowiednio zapoznałeś się z tym tematem. Niestety może okazać się, że profil działalności Twojej spółki nie spełnia koniecznych wymogów. Estoński CIT – czy spółka z branży IT może się o niego pokusić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule! Spis treści:…
podatek od dywidendy

Podatek od dywidendy a estoński CIT

Zastanawiasz się, czy wybór estońskiego CITu musi oznaczać brak możliwości wypłaty zysku dla udziałowców lub akcjonariuszy spółki? Niekoniecznie! Możliwość wypłaty takiego świadczenia istnieje zarówno po zamknięciu roku podatkowego i podjęciu uchwały w sprawie podziału zysku, jak i w trakcie jego trwania. Jeżeli podatek od dywidendy w kontekście estońskiego CITu to temat wciąż nie do końca dla Ciebie jasny, to bardzo dobrze trafiłeś – zaraz rozwiejemy…
najem prywatny

Najem prywatny czy działalność gospodarcza ?

Od dłuższego już czasu przedmiotem licznych sporów z organami podatkowymi jest kwestia związana z możliwością opodatkowania ryczałtem od tzw. najmu prywatnego, czyli najmu nieruchomości, w sytuacji kiedy właściciel posiada kilka lub kilkanaście nieruchomości. Od 1 stycznia 2022 r. kwestia ta została doprecyzowana w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych, jednakże w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych przed tym okresem toczy się w chwili obecnej…
ukryty zysk

Ukryty zysk czy wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą ?

Regulacje prawne dotyczące estońskiego CIT przewidują sytuacje, w których pomimo, iż w sensie prawnym nie doszło do podziału zysku pomiędzy wspólników, w ten sposób, że wypłacona została dywidenda, to tak czy inaczej miało miejsce zdarzenie powodujące obowiązek jego opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek. Wśród zdarzeń powodujących obowiązek opodatkowania ryczałtem od przychodów spółek znajdują się m. in. przekazanie ukrytych zysków (tzw. dochód z tytułu ukrytych zysków),…

Tarcza antykryzysowa – czy aby na pewno ?

W mediach cała masa różnych opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym nieco na przekór pokazać – chyba nie do końca antykryzysowe postanowienia owej tarczy, o których jakoś niewiele się mówi. W tym wpisie nieco o umowach o dzieło już od dawna znienawidzonej przez ZUS formie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Umowy o dzieło od dawna kontrolowane, podważane i ogólnie – nielubiane, zapewne z…

Zapłata podatków po 1 stycznia 2020 r.

Kolejna zmiana przepisów podatkowych, a ściślej jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczy sposobu płacenia podatku przez wszystkich podatników. Jak do tej pory każdy z urzędów skarbowych posiadał wykaz kilku rachunków bankowych i w zależności od tego jaki podatek płaciliśmy, robiliśmy przelew na inny numer rachunku bankowego. Co ważne jednak – każdy z podatników przekazywał pieniądze na ten…

Zmiany w zwolnieniu z VAT dla małych podatników

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo licznymi zmianami w zakresie podatku VAT. Z miesiąca na miesiąc kolejne nowelizacje wchodzą w życie, a znaczenie każdej z nich jest naprawdę duże. W tym wpisie chciałabym wspomnieć o nowelizacji art. 113 ustawy o VAT i jej znaczeniu dla organizacji pozarządowych. Art. 113 ustawy o VAT wprowadza warunki na jakich przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 200.000 zł…

IP Box – jaki dochód może korzystać ze stawki 5% ?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi IP Box z ulgi w podatku dochodowym mogą skorzystać wyłącznie dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP). Aby dochód mógł zostać zakwalifikowany do dochodu z takiego prawa to sprzedawane prawo własności intelektualnej musi spełniać łącznie trzy warunki: zostało ono wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej; należy do jednej z kategorii wymienionych…

Stosowanie split payment – obowiązkowo w branży budowlanej od 1 listopada 2019 r.

Od dnia 1 listopada 2019 r. znika obowiązek rozliczania usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia. Ja do tej pory firmy, które były podwykonawcami usług budowlanych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT miały obowiązek rozliczać VAT metodą odwrotnego obciążenia. Oznaczało to że to kupujący usługę naliczał i odliczał podatek. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm ten ulegnie zmianie – w miejsce odwrotnego obciążenia firmy…

Biała księga podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. „białej księgi” VAT. Nowe regulacje wprowadzają nowy rejestr podatników VAT czynnych, w którym znajdzie się więcej danych niż w obecnie istniejącym, łatwiejsze ma być również wyszukiwanie danych w tym rejestrze. Wszystko to po to, by w dalszym ciągu ograniczać wyłudzenia w zakresie podatku VAT i po to by ułatwić podatnikom możliwość ustalenia…

IP Box – ważna umowa ale i rzeczywisty przebieg transakcji.

Ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej to ulga polegająca na możliwości zaliczenia po raz drugi określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i tym sposobem pomniejszenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo ulga na innowacje to również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej w podatku dochodowym w wysokości 5%. Ulga ta obowiązuje względem dochodów uzyskiwanych w roku 2019. Kiedy można korzystać z takiej ulgi ? dla przykładu w przypadku…

Jeszcze raz o działalności innowacyjnej

W poprzednim wpisie wskazałam na przykłady działalności, jaka może być uznana za działalność innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przybliżyć nieco teorii na temat działalności innowacyjnej. Warto pokreślić, że poniższe rozważania dotyczące działalności innowacyjnej zaczerpnięte zostały z wytycznych Ministerstwa Finansów, które to wytyczne we wszystkich moich wpisach stanowią (póki co 😊) pewien punkt wyjścia do analizy nowych regulacji prawnych. Wytyczne mozna znaleźć https://www.podatki.gov.pl/media/5137/objaśnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf A zatem od…

Działalność innowacyjna w sektorze IT

Sektor IT to sektor, który w chwili obecnej chyba najbardziej kojarzy się z działalnością innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przedstawić przykład działalności innowacyjnej w sektorze IT, który daje prawo do zastosowania przez podatnika ulgi na innowacje. Prezentowany przykład zaczerpnięty jest z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sprawie o znaku IPPB5/4510-641/16-3/MR. W treści wskazanej interpretacji organ podatkowy odniósł się…