Tematyka opodatkowania dochodu z kryptowalut jest stosunkowo nowa. Brak jest specjalnych regulacji dotyczących opodatkowania kryptowalut, a generalnie obowiązujące zasady opodatkowania czasami trudno jest zastosować w odniesieniu do kryptowalut. Jak prawidłowo ustalić dochody z obrotu kryptowalutą, kiedy złożyć zeznanie podatkowe i według jakiej stawki opodatkować – te i inne podobne zagadnienia znajdziecie Państwo na blogu.

Kryptowaluty

Tematyka opodatkowania dochodu z kryptowalut jest stosunkowo nowa. Brak jest specjalnych regulacji dotyczących opodatkowania kryptowalut, a generalnie obowiązujące zasady opodatkowania czasami trudno jest zastosować w odniesieniu do kryptowalut. Jak prawidłowo ustalić dochody z obrotu kryptowalutą, kiedy złożyć zeznanie podatkowe i według jakiej stawki opodatkować – te i inne podobne zagadnienia znajdziecie Państwo na blogu.

Tarcza antykryzysowa – czy aby na pewno ?

W mediach cała masa różnych opracowań dotyczących tarczy antykryzysowej, a ja chciałabym nieco na przekór pokazać – chyba nie do końca antykryzysowe postanowienia owej tarczy, o których jakoś niewiele się mówi. W tym wpisie nieco o umowach o dzieło już od dawna znienawidzonej przez ZUS formie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Umowy o dzieło od dawna kontrolowane, podważane i ogólnie – nielubiane, zapewne z…

Zapłata podatków po 1 stycznia 2020 r.

Kolejna zmiana przepisów podatkowych, a ściślej jedna z wielu zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczy sposobu płacenia podatku przez wszystkich podatników. Jak do tej pory każdy z urzędów skarbowych posiadał wykaz kilku rachunków bankowych i w zależności od tego jaki podatek płaciliśmy, robiliśmy przelew na inny numer rachunku bankowego. Co ważne jednak – każdy z podatników przekazywał pieniądze na ten…

Zmiany w zwolnieniu z VAT dla małych podatników

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo licznymi zmianami w zakresie podatku VAT. Z miesiąca na miesiąc kolejne nowelizacje wchodzą w życie, a znaczenie każdej z nich jest naprawdę duże. W tym wpisie chciałabym wspomnieć o nowelizacji art. 113 ustawy o VAT i jej znaczeniu dla organizacji pozarządowych. Art. 113 ustawy o VAT wprowadza warunki na jakich przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 200.000 zł…

IP Box – jaki dochód może korzystać ze stawki 5% ?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi IP Box z ulgi w podatku dochodowym mogą skorzystać wyłącznie dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP). Aby dochód mógł zostać zakwalifikowany do dochodu z takiego prawa to sprzedawane prawo własności intelektualnej musi spełniać łącznie trzy warunki: zostało ono wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej; należy do jednej z kategorii wymienionych…

Stosowanie split payment – obowiązkowo w branży budowlanej od 1 listopada 2019 r.

Od dnia 1 listopada 2019 r. znika obowiązek rozliczania usług budowlanych mechanizmem odwróconego obciążenia. Ja do tej pory firmy, które były podwykonawcami usług budowlanych wskazanych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT miały obowiązek rozliczać VAT metodą odwrotnego obciążenia. Oznaczało to że to kupujący usługę naliczał i odliczał podatek. Od 1 listopada 2019 r. mechanizm ten ulegnie zmianie – w miejsce odwrotnego obciążenia firmy…

Biała księga podatników VAT

Z dniem 1 września 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. „białej księgi” VAT. Nowe regulacje wprowadzają nowy rejestr podatników VAT czynnych, w którym znajdzie się więcej danych niż w obecnie istniejącym, łatwiejsze ma być również wyszukiwanie danych w tym rejestrze. Wszystko to po to, by w dalszym ciągu ograniczać wyłudzenia w zakresie podatku VAT i po to by ułatwić podatnikom możliwość ustalenia…

IP Box – ważna umowa ale i rzeczywisty przebieg transakcji.

Ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej to ulga polegająca na możliwości zaliczenia po raz drugi określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i tym sposobem pomniejszenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo ulga na innowacje to również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej w podatku dochodowym w wysokości 5%. Ulga ta obowiązuje względem dochodów uzyskiwanych w roku 2019. Kiedy można korzystać z takiej ulgi ? dla przykładu w przypadku…

Jeszcze raz o działalności innowacyjnej

W poprzednim wpisie wskazałam na przykłady działalności, jaka może być uznana za działalność innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przybliżyć nieco teorii na temat działalności innowacyjnej. Warto pokreślić, że poniższe rozważania dotyczące działalności innowacyjnej zaczerpnięte zostały z wytycznych Ministerstwa Finansów, które to wytyczne we wszystkich moich wpisach stanowią (póki co 😊) pewien punkt wyjścia do analizy nowych regulacji prawnych. Wytyczne mozna znaleźć https://www.podatki.gov.pl/media/5137/objaśnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf A zatem od…

Działalność innowacyjna w sektorze IT

Sektor IT to sektor, który w chwili obecnej chyba najbardziej kojarzy się z działalnością innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przedstawić przykład działalności innowacyjnej w sektorze IT, który daje prawo do zastosowania przez podatnika ulgi na innowacje. Prezentowany przykład zaczerpnięty jest z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sprawie o znaku IPPB5/4510-641/16-3/MR. W treści wskazanej interpretacji organ podatkowy odniósł się…

Ulga na innowacje

W ostatnim czasie dużo mówi się na temat podatkowych ulg związanych z działalnością innowacyjną. Ulga na innowacje określona jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uregulowania obu ustaw są w zasadzie takie same. Tym wpisem chciałabym zapoczątkować nowy cykl na blogu poświęcony uldze na innowacje. Poniżej kilka podstawowych kwestii pojęć związanych z tą…

Działalność nierejestrowa w teorii bez ZUS, a w praktyce ?

Działalność nieewidencjonowana to nowa możliwość dla osób wykonujących drobną działalność gospodarczą. Rozwiązania prawne dotyczące tego rodzaju działalności wynikają z przepisów ustawy – Prawo przedsiębiorców. Rozwiązania te dają możliwość prowadzenia „działalności gospodarczej”, która nie wymaga wpisu do CEIDG, jak również, a w zasadzie może nawet – co najważniejsze – nie nakładają na takiego drobnego „przedsiębiorcę” obowiązku z płacenia składek na ZUS. Czy jednak na pewno ?…

Konsorcjum na gruncie ustawy o VAT

W zakresie prac budowlanych firmy niezwykle często przystępując do przetargów, czy podejmując się realizacji dużych przedsięwzięć budowlanych tworzą w tym celu konsorcjum. Konsorcjum składające się zazwyczaj z kilku firm, będących odrębnymi podatkowymi, dąży do osiągnięcia jakiegoś wspólnego celu gospodarczego. Niestety przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się w żaden sposób do umowy konsorcjum, nie tworzą żadnych szczególnych zasad, którym podlegałoby opodatkowanie umowy konsorcjum na gruncie…

Kawa i ciastko – jaka stawka VAT dla zestawu ?

Ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło 2 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1723/16. Orzeczenie dotyczyło sprzedaży towaru, a konkretnie zestawu kawy i ciastka, przy czym dla obu towarów kawy i ciastka, sprzedawanych w zestawie, podatnik stosował dwie różne stawki VAT – 8% dla ciastka i 23% dla kawy. Zdaniem organu podatkowego ze względu na fakt, że podatnik oferował w sprzedaży…

Dochody ze sprzedaży nieruchomości po 1 stycznia 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmieniły się przepisy ustawy o PIT dotyczące zasad ustalania dochodów ze sprzedaży nieruchomości, w tym również zasady korzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Do istotnych i korzystnych dla podatników zmian w zasadach ustalania dochodu ze sprzedaży nieruchomości należą nowe regulacje art. 10 ust. 5, 6 i 7 ustawy o PIT. W myśl tych przepisów w przypadku odpłatnego zbycia, nabytych w…

Rejestracja i wykreślenie z rejestru podatników VAT czynnych

W ostatnim czasie mamy do czynienia z dość dużymi zmianami w zakresie procedury stosowanej przez urzędy skarbowe do rejestracji i wykreślania z rejestru podatników VAT czynnych. Bardzo restrykcyjne przepisy, jak również bardzo restrykcyjne stosowanie tych przepisów przez organy podatkowe, powoduje daleko idące skutki dla podatników VAT, jak i dla ich kontrahentów – powoduje bowiem, że kupujący nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego, natomiast sprzedawca…