Działalność badawczo rozwojowa jako podstawa ulg podatkowych

Projekt bez nazwy

Ulgi podatkowe w podatkach dochodowych powiązane są bardzo często z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo – rozwojową. Przykładem ulgi uzależnionej od realizowanych przez podatnika prac badawczo – rozwojowych może być IP BOX lub też ulga na badania i rozwój. Pierwsza preferencja pozwala na skorzystanie z niższej stawki podatku – 5%, druga pozwala na rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów „po raz drugi” określonych wydatków na działalność badawczo – rozwojową.

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

Oczywiście prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej jest tylko jednym z warunków korzystania z wymienionych ulg podatkowych, jednak jest to wymóg istotny. Co więc oznacza prowadzenie działalności badawczo – rozwojowej ? Definicję takiej działalności zawierają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, bowiem w obu ustawach znajdziemy takie same ulgi podatkowe związane z działalnością badawczo – rozwojową.

Zgodnie z definicją legalną działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Dla przykładu za działalność badawczo – rozwojową należy uznać usługi w zakresie badań klinicznych związane z opracowaniem, tworzeniem i wdrożeniem nowych wyrobów medycznych. Działalność taka została uznana za uprawniającą podatnika, który ją wykonuje do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów kwalifikowanych takiej działalności w ramach ulgi na działalność badawczo – rozwojową (Wyrok WSA w Warszawie z 10.11.2021 r., III SA/Wa 1162/21, ONSAiWSA 2023, nr 4, poz. 56).  

Jak ustalić, czy działalność jest badawczo-rozwojową?

Ustalając czy działania podatnika stanowią działalność badawczo – rozwojową można również posiłkować się kryteriami takimi jak: po pierwsze – fakt, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Działalność badawczo-rozwojowa, to bowiem taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru; po drugie, działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób; po trzecie, taka działalność musi mieć określony cel, tj. powinna być nakierowana na zwiększenie zasobów wiedzy oraz ich wykorzystanie do tworzenia nowych zastosowań (Wyrok WSA w Poznaniu z 5.03.2020 r., I SA/Po 51/20, LEX nr 3007192).

Powyższe kryteria, w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych mogą pomóc w ustaleniu, czy mamy u podatnika do czynienia z działalnością badawczo – rozwojową, bowiem korzystanie z ulgi badawczo – rozwojowej, jak i korzystanie z preferencyjnej stawki podatku dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, czyli tzw. IP BOX, jest możliwe wtedy, gdy realizowane projekty, jak np. tworzony program komputerowy, powstają w ramach prac badawczo – rozwojowych.

Podziel się:

Dodaj komentarz