Ulga na innowacje

Działalność badawczo rozwojowa jako podstawa ulg podatkowych

Ulgi podatkowe w podatkach dochodowych powiązane są bardzo często z prowadzoną przez podatnika działalnością badawczo – rozwojową. Przykładem ulgi uzależnionej od realizowanych przez podatnika prac badawczo – rozwojowych może być IP BOX lub też ulga na badania i rozwój. Pierwsza preferencja pozwala na skorzystanie z niższej stawki podatku – 5%, druga pozwala na rozliczenie w kosztach uzyskania przychodów „po raz drugi” określonych wydatków na działalność…

IP Box – jaki dochód może korzystać ze stawki 5% ?

Zgodnie z przepisami dotyczącymi IP Box z ulgi w podatku dochodowym mogą skorzystać wyłącznie dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP). Aby dochód mógł zostać zakwalifikowany do dochodu z takiego prawa to sprzedawane prawo własności intelektualnej musi spełniać łącznie trzy warunki: zostało ono wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej; należy do jednej z kategorii wymienionych…

IP Box – ważna umowa ale i rzeczywisty przebieg transakcji.

Ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej to ulga polegająca na możliwości zaliczenia po raz drugi określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i tym sposobem pomniejszenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo ulga na innowacje to również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej w podatku dochodowym w wysokości 5%. Ulga ta obowiązuje względem dochodów uzyskiwanych w roku 2019. Kiedy można korzystać z takiej ulgi ? dla przykładu w przypadku…

Jeszcze raz o działalności innowacyjnej

W poprzednim wpisie wskazałam na przykłady działalności, jaka może być uznana za działalność innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przybliżyć nieco teorii na temat działalności innowacyjnej. Warto pokreślić, że poniższe rozważania dotyczące działalności innowacyjnej zaczerpnięte zostały z wytycznych Ministerstwa Finansów, które to wytyczne we wszystkich moich wpisach stanowią (póki co 😊) pewien punkt wyjścia do analizy nowych regulacji prawnych. Wytyczne mozna znaleźć https://www.podatki.gov.pl/media/5137/objaśnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf A zatem od…

Działalność innowacyjna w sektorze IT

Sektor IT to sektor, który w chwili obecnej chyba najbardziej kojarzy się z działalnością innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przedstawić przykład działalności innowacyjnej w sektorze IT, który daje prawo do zastosowania przez podatnika ulgi na innowacje. Prezentowany przykład zaczerpnięty jest z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sprawie o znaku IPPB5/4510-641/16-3/MR. W treści wskazanej interpretacji organ podatkowy odniósł się…

Ulga na innowacje

W ostatnim czasie dużo mówi się na temat podatkowych ulg związanych z działalnością innowacyjną. Ulga na innowacje określona jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uregulowania obu ustaw są w zasadzie takie same. Tym wpisem chciałabym zapoczątkować nowy cykl na blogu poświęcony uldze na innowacje. Poniżej kilka podstawowych kwestii pojęć związanych z tą…