Kotlet na miejscu czy na wynos?

vat w gastronomii

W zasadzie mogłoby się wydawać, że to czy zamówione danie zjemy na miejscu w restauracji, czy też zamówimy przez telefon z dowozem do domu nie powinno mieć znaczenia dla tego jaką stawką VAT będzie opodatkowany nasz obiad.

Po głębszej analizie ustawy o VAT okazuje się jednak, że owszem może to mieć znaczenie. W przedstawionych przypadkach stawka VAT będzie wynosić 8% lub 5%. Stawka 8% zasadniczo ma zastosowanie do usług gastronomicznych. Jednak nie ma ona zastosowania do dostaw gotowych posiłków i dań. Tego rodzaju dostawy są opodatkowane stawką 5%.

Przez długi czas przyjmowano, że według stawki 5% opodatkowana może być sprzedaż gotowych produktów takich jak mrożonki w sklepie ale również produktów przyrządzonych i serwowanych jako posiłek gotowy do spożycia (np. zamówiony przez telefon obiad).

Z takim stanowiskiem nie zgadza się jednak Minister Finansów, który w interpretacji ogólnej w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne (znak PT1.050.3.2016.156) pisze, że „dla określenia prawidłowej stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 – gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 – usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Zdaniem Ministra „posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług (…) ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku”.

Czy organy podatkowe prawidłowo interpretują przepisy ustawy o VAT ? w mojej ocenie taka interpretacja pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa wspólnotowego dotyczącymi stawek VAT na usługi gastronomiczne i samego rozumienia pojęcia usług gastronomicznych. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem wykonawczym RADY (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, chodzi tu o art. 6 tego rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Co ważne przepis ten stanowi wprost, że za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu rozporządzenia nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. Tak więc przepisy prawa wspólnotowego stanowią wprost, że dostarczanie gotowej lub niegotowej żywności wraz z transportem nie stanowi usługi gastronomicznej tylko dostawę towarów.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.