Kotlet na miejscu czy na wynos?

vat w gastronomii

W zasadzie mogłoby się wydawać, że to czy zamówione danie zjemy na miejscu w restauracji, czy też zamówimy przez telefon z dowozem do domu nie powinno mieć znaczenia dla tego jaką stawką VAT będzie opodatkowany nasz obiad.

Po głębszej analizie ustawy o VAT okazuje się jednak, że owszem może to mieć znaczenie. W przedstawionych przypadkach stawka VAT będzie wynosić 8% lub 5%. Stawka 8% zasadniczo ma zastosowanie do usług gastronomicznych. Jednak nie ma ona zastosowania do dostaw gotowych posiłków i dań. Tego rodzaju dostawy są opodatkowane stawką 5%.

Przez długi czas przyjmowano, że według stawki 5% opodatkowana może być sprzedaż gotowych produktów takich jak mrożonki w sklepie ale również produktów przyrządzonych i serwowanych jako posiłek gotowy do spożycia (np. zamówiony przez telefon obiad).

Z takim stanowiskiem nie zgadza się jednak Minister Finansów, który w interpretacji ogólnej w sprawie stosowania właściwej stawki podatku od towarów i usług dla sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne (znak PT1.050.3.2016.156) pisze, że „dla określenia prawidłowej stawki podatku jaka ma zastosowanie przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne, należy dokonać prawidłowego zaklasyfikowania tej czynności wg PKWiU. Dla uznania czy dana czynność będzie zaliczona do klasy PKWiU 10.85 – gotowe posiłki i dania, czy do działu PKWiU 56 – usługi związane z wyżywieniem istotne jest, czy oferowane produkty są w pełni przyrządzone i serwowane jako posiłek gotowy do bezpośredniego spożycia, czy też nie są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji – np. są zamrożone lub pakowane próżniowo i etykietowane z przeznaczeniem na sprzedaż”. Zdaniem Ministra „posiłki sprzedawane przez różnego rodzaju placówki gastronomiczne, które są przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji, nie mogą korzystać z 5% stawki podatku od towarów i usług (…) ponieważ nie są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Produkty takie, co do zasady, są opodatkowane 8% stawką podatku”.

Czy organy podatkowe prawidłowo interpretują przepisy ustawy o VAT ? w mojej ocenie taka interpretacja pozostaje w sprzeczności z przepisami prawa wspólnotowego dotyczącymi stawek VAT na usługi gastronomiczne i samego rozumienia pojęcia usług gastronomicznych. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem wykonawczym RADY (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, chodzi tu o art. 6 tego rozporządzenia usługi restauracyjne i cateringowe oznaczają usługi polegające na dostarczaniu gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo żywności i napojów, przeznaczonych do spożycia przez ludzi, wraz z odpowiednimi usługami wspomagającymi pozwalającymi na ich natychmiastowe spożycie. Dostarczanie żywności lub napojów lub żywności i napojów stanowi jedynie element większej całości, w której muszą przeważać usługi. Usługi restauracyjne polegają na świadczeniu takich usług w lokalu należącym do usługodawcy, podczas gdy usługi cateringowe polegają na świadczeniu takich usług poza lokalem usługodawcy. Co ważne przepis ten stanowi wprost, że za usługi cateringowe i restauracyjne w rozumieniu rozporządzenia nie uznaje się dostawy gotowej lub niegotowej żywności lub napojów albo dostawy gotowej lub niegotowej żywności i napojów, wraz z ich transportem lub bez niego, ale bez żadnych innych usług wspomagających. Tak więc przepisy prawa wspólnotowego stanowią wprost, że dostarczanie gotowej lub niegotowej żywności wraz z transportem nie stanowi usługi gastronomicznej tylko dostawę towarów.

Podziel się:

Dodaj komentarz