Płatności powyżej 15.000 zł od 1 stycznia 2017 r. tylko przelewem

podatek

Od 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dotychczasowe brzmienie art. 22 tej ustawy zabraniało płatności gotówkowych w przypadku transakcji, których wartość przekraczała 15.000 EURO. Jednocześnie przepisy, jak do tej pory, nie wskazywały na dodatkowe sankcje w przypadku braku płatności przelewem. Od 1 stycznia 2017 r. nowe brzmienie art. 22 stanowić będzie, że dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, zawsze, jeżeli stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca, jak również w sytuacji kiedy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 000 zł. Ważne jest też to, że limit 15.000 zł będzie dotyczył transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca dla przykładu zawrze umowę kupna sprzedaży, cena będzie wynosić 16.000 zł, a płatność będzie rozłożona na cztery części po 4.000 zł każda, to wszystkie z płatności po 4.000 zł powinny zostać dokonane za pośrednictwem rachunku bankowego.

W związku z nowym brzmieniem przepisu ustawodawca wprowadził również sankcję dla przedsiębiorców, którzy nie będą stosowali się do przedstawionych wyżej regulacji. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono nowy przepis – art.  22p ustawy, który stanowi, że podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Jeżeli więc przedsiębiorca z podanego wyżej przykładu dokona opisanych w tym przykładzie płatności gotówką, to będzie on zobowiązany do zmniejszenia swoich kosztów podatkowych o kwoty zapłacone w formie gotówkowej.

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.