W gastronomii możemy mieć do czynienia zarówno z dostawą towaru, jak i ze świadczeniem usług. W przypadku każdej z tych czynności możemy mieć do czynienia z inna stawką VAT. Dodatkowo sprzedaż żywności może być realizowana jest przy użyciu różnych stawek VAT. Zasady opodatkowania dostaw towarów spożywczych oraz świadczenia usług gastronomicznych, jak również ciekawe orzeczenia dotyczące tej tematyki znajdziesz na blogu.

VAT w gastronomii

W gastronomii możemy mieć do czynienia zarówno z dostawą towaru, jak i ze świadczeniem usług. W przypadku każdej z tych czynności możemy mieć do czynienia z inna stawką VAT. Dodatkowo sprzedaż żywności może być realizowana jest przy użyciu różnych stawek VAT. Zasady opodatkowania dostaw towarów spożywczych oraz świadczenia usług gastronomicznych, jak również ciekawe orzeczenia dotyczące tej tematyki znajdziesz na blogu.

Kawa i ciastko – jaka stawka VAT dla zestawu ?

Ciekawe orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadło 2 października 2018 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 1723/16. Orzeczenie dotyczyło sprzedaży towaru, a konkretnie zestawu kawy i ciastka, przy czym dla obu towarów kawy i ciastka, sprzedawanych w zestawie, podatnik stosował dwie różne stawki VAT – 8% dla ciastka i 23% dla kawy. Zdaniem organu podatkowego ze względu na fakt, że podatnik oferował w sprzedaży…

Odliczenie VAT od usług noclegowych i gastronomicznych

Tematyka związana z odliczeniem podatku VAT od usług noclegowych i gastronomicznych jest szeroko komentowana. Chciałabym podzielić się swoimi spostrzeżeniami na ten temat w kontekście jednego z orzeczeń sądów administracyjnych – chodzi o wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 października 2017 r., I SA/Kr 852/17. Orzeczenie odnosi się do możliwości odliczenia podatku naliczonego od usług hotelowych i gastronomicznych w kontekście art. 176 dyrektywy…

Szkolenie on-line: VAT W GASTRONOMII (25.11.2016)

Zapraszam Cię już dzisiaj na bezpłatne szkolenie VAT W GASTRONOMII realizowane we współpracy z portalem PortalFK.pl! Stawki VAT stosowane w gastronomii są w ostatnim czasie przedmiotem licznych sporów z urzędami skarbowymi. Już dziś zadbaj aby właściwie stosować przepisy. Organy podatkowe podejmują czynności sprawdzające w odniesieniu do stosowania stawki 5% VAT na sprzedaż dań gotowych w placówkach gastronomicznych. W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady stosowania stawki 8%…

Kotlet na miejscu czy na wynos?

W zasadzie mogłoby się wydawać, że to czy zamówione danie zjemy na miejscu w restauracji, czy też zamówimy przez telefon z dowozem do domu nie powinno mieć znaczenia dla tego jaką stawką VAT będzie opodatkowany nasz obiad. Po głębszej analizie ustawy o VAT okazuje się jednak, że owszem może to mieć znaczenie. W przedstawionych przypadkach stawka VAT będzie wynosić 8% lub 5%. Stawka 8% zasadniczo…

Kasa fiskalna – pomidor zamiast warzywa

Pomidor zamiast warzywa lub bułka zamiast pieczywa – w taki sposób Minister Finansów radzi jednoznacznie określać nazwy towarów na paragonach wydawanych z kas fiskalnych. W myśl wyjaśnienia Ministra stosowanie takiej samej nazwy towaru możliwe jest również wtedy gdy ceny na dany towar są różne np. podatnik sprzedaje kilka odmian pomidorów. Wyjaśnienia Ministra wskazują również, że w przypadku, gdy posiadana przez podatnika kasa fiskalna nie będzie…

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadza nowe regulacje dotyczące ewidencjonowania zwrotu towarów. Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia przy pomocy kasy fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Zwroty te, o ile skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Taka ewidencja powinna zgodnie z rozporządzeniem zawierać:…