NGO a pomoc publiczna

ngo

Podstawowym warunkiem uznania, że mamy do czynienia z pomocą publiczną jest ustalenie, że odbiorcą tejże pomocy jest przedsiębiorca.

Nie jest to szczególnie trudne jeżeli odbiorcą wsparcia jest podmiot wpisanych do CEIDG lub też do rejestru przedsiębiorców znajdującego się w KRS. Trudne natomiast są sytuacje w których musimy zdecydować czy organizacja pozarządowa powinna być traktowana na równi z „normalnym” przedsiębiorcą. Trudność polega na tym, że organizacje pozarządowe prowadzą różne typy działalności (niekoniecznie będące tożsame z działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) sklasyfikowane w treści ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Organizacja pozarządowa może mianowicie prowadzić trzy typy działalności: działalność statutową nieodpłatną, statutową odpłatną oraz działalność gospodarczą. Działalność statutowa (odpłatna lub nieodpłatna) nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czy jednak taki sam podział będzie dotyczyć uznania organizacji za przedsiębiorcę z punktu widzenia przepisów regulujących pomoc publiczną ? niestety odpowiedź jest negatywna. Przepisy prawa pomocy publicznej inaczej bowiem definiują pojęcie przedsiębiorcy aniżeli ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. W związku z tym w niektórych przypadkach będzie możliwe uznanie organizacji prowadzącej tylko działalność statutową za przedsiębiorcę z punktu widzenia prawa pomocy publicznej.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.