Odwrotne obciążenie VAT w budownictwie

vat w budownictwie

Od 1 stycznia 2017 r. szykują się zmiany w ustawie o VAT. Będą one m. in. dotyczyły firm świadczących usługi budowlane.

Jak czytamy w uzasadnieniu do zmian powodem, dla którego rozwiązanie takie jest wprowadzane do przepisów ustawy o VAT, są nieprawidłowości zaobserwowane na tym rynku, w szczególności problem oszustw w zakresie podatku VAT (w tym również przy użyciu faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji). Zdaniem Ministerstwa Finansów to właśnie w branży budowlanej przedsiębiorcy bardzo często wystawiają tzw. puste faktury, czyli faktury, które nie potwierdzają rzeczywiście wykonanych usług, a rzekomemu nabywcy usługi dają prawo do odliczenia podatku naliczonego. Żeby ukrócić ten proceder Ministerstwo postanowiło objąć usługi budowlane mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:

  1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 projektowanego załącznika nr 14 do ustawy o VAT,
  2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,
  3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca, na co wskazuje nowe brzmienie art. 17 ust. 1h ustawy o VAT.
Podziel się:

Dodaj komentarz