Przekazywanie żywności dla OPP wolne od VAT

przekazywanie żywności dla opp

Ustawodawca wprowadził nowelę do istniejącego już w ustawie o podatku od towarów i usług zwolnienia dla nieodpłatnej dostawy produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego (art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o VAT).

Nowelizacja poszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia. Na dzień dzisiejszy ww. regulacja uprawnia do zwolnienia tylko i wyłącznie producentów produktów spożywczych. Od 1 października 2013 r. prawo do skorzystania z tego
zwolnienia będzie przysługiwało nie tylko producentom produktów spożywczych, ale także pozostałym podmiotom (np. supermarketom) dokonujących dostawy towarów spożywczych, o ile oczywiście spełnione zostaną wymienione w ustawie przesłanki. Przepis art. 43 ust. 1 pkt. 16 od 1 października 2013 r. będzie stanowił, że wolne od podatku VAT są dostawy towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 (chodzi tu o nieodpłatne przekazanie), której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Dodatkowy warunek stawia art. 43 ust. 12 ustawy o VAT, a mianowicie zwolnienie stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Podziel się:

Dodaj komentarz