Przekazywanie żywności dla OPP wolne od VAT

przekazywanie żywności dla opp

Ustawodawca wprowadził nowelę do istniejącego już w ustawie o podatku od towarów i usług zwolnienia dla nieodpłatnej dostawy produktów spożywczych dla organizacji pożytku publicznego (art. 43 ust. 1 pkt. 16 ustawy o VAT).

Nowelizacja poszerza krąg podmiotów, które mogą skorzystać ze zwolnienia. Na dzień dzisiejszy ww. regulacja uprawnia do zwolnienia tylko i wyłącznie producentów produktów spożywczych. Od 1 października 2013 r. prawo do skorzystania z tego
zwolnienia będzie przysługiwało nie tylko producentom produktów spożywczych, ale także pozostałym podmiotom (np. supermarketom) dokonujących dostawy towarów spożywczych, o ile oczywiście spełnione zostaną wymienione w ustawie przesłanki. Przepis art. 43 ust. 1 pkt. 16 od 1 października 2013 r. będzie stanowił, że wolne od podatku VAT są dostawy towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 (chodzi tu o nieodpłatne przekazanie), której przedmiotem są produkty spożywcze, z wyjątkiem napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, jeżeli są one przekazywane na rzecz organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Dodatkowy warunek stawia art. 43 ust. 12 ustawy o VAT, a mianowicie zwolnienie stosuje się pod warunkiem posiadania przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz organizacji pożytku publicznego, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.