Wiele w chwili obecnej słyszy się o pomocy inwestycyjnej, gwarancjach de minimis, czy innych instrumentach finansowych mających charakter pomocy publicznej.

Pomoc publiczna – to tematyka dość skomplikowana – z pogranicza prawa i ekonomii. Obejmuje ona swoim zakresem różne dziedziny związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym również podatki. Pomoc publiczna przywędrowała do Polski wraz z naszym stowarzyszeniem się z Unią Europejską i stanowi część europejskiego prawa konkurencji. Głównym zadaniem przepisów regulujących udzielanie pomocy publicznej jest „pilnowanie” aby żaden z przedsiębiorców działających na rynku nie uzyskał wsparcia od Państwa na „bardziej preferencyjnych” warunkach niż inni przedsiębiorcy lub też by uzyskane od Państwa wsparcie udzielane było pod kontrolą właściwych organów. Formy takiego wsparcia ze strony Państwa mogą być różne. Dla przykładu wskazać możemy uzyskanie preferencyjnego kredytu, pożyczki, umorzenie zaległości podatkowych, możliwość skorzystania z niedoplatanego szkolenia, uzyskanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz