Stawka podatku VAT za zabudowę meblową

Stawka podatku VAT za zabudowę meblową

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, w jaki sposób będzie oceniać usługi budowlano – montażowe polegające na wykonaniu trwałej zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów, w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym (Interpretacja ogólna ministra finansów z 31 marca 2014 r., PT10/033/5/133/WLI/14/RD30577).

Zdaniem Ministerstwa określając, czy do zabudowy meblowej montowanej w lokalu może mieć zastosowanie obniżona stawka VAT należy badać stopień konstrukcyjnego połączenia komponentów meblowych i elementów lokalu – tak wynika z wydanej przez ministra finansów interpretacji ogólnej.

Interpretacja ta została wydana w związku z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (I FPS 2/13) dotyczącą opodatkowania VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ponieważ wykonanie zabudowy meblowej składa się z szeregu czynności na potrzeby podatku od towarów i usług ustalić należy świadczenie dominujące. Dostawę poszczególnych elementów wraz z usługą montażową traktuje się bowiem jako świadczenie kompleksowe, którego wysokość opodatkowania VAT należy ustalić na podstawie elementu dominującego w nim.

Jeżeli więc świadczeniem dominującym będzie dostawa towaru w postaci np. szafy zabudowanej a pozostałe czynności mają charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja taka powinna, co do zasady, być traktowana jako dostawa towarów. Jeżeli natomiast świadczeniem dominującym jest usługa budowlano – montażowa to transakcja powinna być traktowana jako świadczenie usług.

Podziel się:

Dodaj komentarz