Stawka sankcyjna w podatku od darowizn

stawka sanacyjna

W „normalnej” sytuacji dochody uzyskane w drodze darowizny opodatkowane są wg skali podatkowej stawką od 3 – 20%, w zależności od uzyskanej kwoty i stopnia pokrewieństwa z darczyńcą.

Są jednak wypadki, kiedy niezależnie od tych czynników darowizna opodatkowana jest wg stawki tzw. „sankcyjnej” – 20%. Sytuacje takie wskazane są w treści art. 15 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z tym przepisem nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. Wskazany sposób opodatkowania wiąże się niezwykle często z postępowaniami w sprawach dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł. W toku tych postępowań (aby uniknąć opodatkowania podatkiem od dochodów z nieujawnionych źródeł w wysokości 75%) podatnicy powołują się na to, że dokonane przez nich wydatki zostały sfinansowane z darowizny. W związku z tym ustawodawca uznał, że jeżeli nieujawnione dochody nie zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym to powinny zostać opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn tzw. „stawką sankcyjną” w wysokości 20%.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.