Sposób obliczania pomocy publicznej dla spółdzielni socjalnych

pomoc publiczna

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy o spółdzielniach socjalnych wsparcie w zakresie udzielanych dotacji, jak również różnego typu doradztwa, które przeznaczone na realizację zadań statutowych spółdzielni socjalnych, nie stanowi pomocy publicznej.

Przedstawiony przepis ustanawia dodatkowy warunek powodujący, że możemy uznać, że nie mamy do czynienia z pomocą publiczną, a mianowicie – kwota wsparcia nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość kosztów działania spółdzielni socjalnej (niestety ustawodawca nie sprecyzował o jakie koszty tu chodzi – koszty działalności statutowej czy gospodarczej lub też całokształt kosztów – czyli zarówno tych dotyczących działalności gospodarczej jak i statutowej), pomniejszonej o przychód uzyskany z działalności gospodarczej. Taka regulacja powoduje, że ustalenie czy w przypadku wsparcia dla spółdzielni socjalnej mamy do czynienia z pomocą publiczną czy nie należy rozważyć nie tyle przeznaczenie wsparcia ale również wielkość przychodów z działalności statutowej i gospodarczej danej spółdzielni. Dla przykładu jeżeli spółdzielnia w danym roku podatkowym uzyskała przychód z działalności gospodarczej 300.000 zł, koszty uzyskania przychodu wyniosły 250.000 zł, dochód 50.000 zł, spółdzielnia nie prowadziła działalności statutowej, to zgodnie z przedstawioną regulacją wsparcie zawsze stanowiłoby pomoc publiczną (koszty uzyskania przychodu – 150.000 pomniejszone o przychód uzyskany z działalności gospodarczej – 200.000 zł). Przekazanie wsparcia na warunkach nie stanowiących pomocy publicznej byłoby możliwe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której spółdzielnia prowadziłby działalność statutową o dość znacznych rozmiarach. Przy założeniu, że mówiąc o kosztach ustawodawca miał na myśli całokształt koszty działalności gospodarczej można przedstawić przykład w którym spółdzielnia uzyskała przychód z działalności gospodarczej 300.000 zł, koszty uzyskania przychodu wyniosły 250.000 zł, dodatkowo spółdzielnia poniosła koszty uzyskania przychodu (wydatki na realizację zadań statutowych sfinansowanych dotacją) w wysokości 200.000 zł i w związku z realizacją tych zadań uzyskała 200.000 zł przychodów z dotacji. W tak przedstawionym stanie fatycznym spółdzielnia mogłaby uzyskać wsparcie nie stanowiące pomocy publicznej do wysokości 150.000 zł. (koszty uzyskania przychodu – 450.000 pomniejszone o przychód z działalności gospodarczej 300.000 zł = 150.000 zł).

Podziel się:

Dodaj komentarz