Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego

•	Zawieszenie biegu terminu przedawnienia w przypadku wszczęcia postępowania karnego skarbowego

15 października 2013 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej dotycząca zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Nowelizacja wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 17 lipca 2012 r., w sprawie o sygn. akt P 30/11. Na mocy tego wyroku Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym postępowanie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe wszczęte w sprawie, (jeszcze nie przeciwko konkretnej osobie), automatycznie zawieszało bieg terminu przedawnienia podatku, a przepisy nie nakazywały informowania o tym zawieszeniu zainteresowanego podatnika. W chwili obecnej zgodnie z treścią art. 70 § 6 pkt. 1 bieg terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu, z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania.

Dodatkowo do obecnie obowiązujących przepisów Ordynacji podatkowej dodano art. 70c. Zgodnie z jego treścią organ podatkowy właściwy w sprawie zobowiązania podatkowego, z którego niewykonaniem wiąże się podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, zawiadamia podatnika o nierozpoczęciu lub zawieszeniu biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w przypadku, o którym mowa w art. 70 § 6 pkt 1, najpóźniej z upływem terminu przedawnienia, o którym mowa w art. 70 § 1, oraz o rozpoczęciu lub dalszym biegu terminu przedawnienia po upływie okresu zawieszenia.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.