Zwolnienie z podatku dochodowego dla podopiecznych fundacji

Darowizny przekazywane przez organizacje pozarządowe na rzecz swoich podopiecznych mogą korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczącym świadczeń z pomocy społecznej.

Jak wynika z treści interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., (znak ITPB2/415-315/14/IB), również organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność z zakresu pomocy społecznej. Wobec tego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Organ podatkowy przypomniał, że świadczenia udzielane przez organizacje pozarządowe mogą zostać potraktowane jako darowizna – jeżeli są przekazywane podopiecznym na podstawie takiej umowy i w takiej sytuacji są opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn. Jeżeli natomiast nie są przekazywane beneficjentowi przez fundację na podstawie umowy darowizny podlegają przepisom ustawy o PIT i stanowią dla podopiecznego przychód „z innych źródeł”. Jednocześnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pośród różnych typów zwolnień posiada określone w treści art. 21 ust. 1 pkt. 79 zwolnienie obejmujące świadczenia z pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Z treści tejże ustawy wynika, że działalność z zakresu pomocy społecznej może być prowadzona również przez organizacje pozarządowe. Wobec powyższego wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje społeczne i pozarządowe może korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Niezwykle ważne jest jednak, że organ podatkowy wskazał też w treści interpretacji warunki do korzystania ze zwolnienia podatkowego: i tak w pierwszej kolejności statut organizacji społecznej (pozarządowej) powinien przewidywać udzielanie pomocy społecznej, organizacja powinna mieć jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, realizowana przez organizację pomoc powinna być udzielana w ramach zadań zleconych przez organy administracji rządowej i samorządowej.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.