Zwrot towaru a kasa fiskalna

Zwrot towaru a kasa fiskalna

Rozporządzenie z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących wprowadza nowe regulacje dotyczące ewidencjonowania zwrotu towarów.

Zgodnie z § 3 ww. rozporządzenia przy pomocy kasy fiskalnej nie ewidencjonuje się zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Zwroty te, o ile skutkują zwrotem całości lub części należności (zapłaty) z tytułu sprzedaży, ujmuje się w odrębnej ewidencji. Taka ewidencja powinna zgodnie z rozporządzeniem zawierać:

  1. datę sprzedaży;
  2. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy;
  3. termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi;
  4. wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży;
  5. zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży;
  6. dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży;
  7. protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.
Podziel się:

Dodaj komentarz