Rejestracja sprzedaży obcej na kasie fiskalnej

Rejestracja sprzedaży obcej na kasie fiskalnej

Obowiązujące obecnie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących reguluje kwestię sposobu rejestrowania tzw. sprzedaży obcej.

Zgodnie z treścią § 5 ww. rozporządzenia podatnik, który ma obowiązek prowadzenia ewidencji, zlecając wykonywanie sprzedaży innemu podmiotowi, przekazuje kasę powierzoną lub zobowiązuje go do prowadzenia ewidencji na swoją rzecz lub w swoim imieniu przy zastosowaniu kasy własnej tego podmiotu. Rozporządzenie wprowadza regulację, której w poprzednio obowiązującym akcie prawnym dotyczącym ewidencjonowania przy pomocy kas fiskalnych nie było – regulację w zakresie ewidencjonowania sprzedaży obcej. Chodzi tu o sprzedaż dokonywaną przez zleceniobiorcę, agenta na rzecz i w imieniu zleceniodawcy. Takie formy sprzedaży bardzo często mają miejsce w przypadku umów franczyzowych, gdzie sprzedawca nie ewidencjonuje swojej sprzedaży, bowiem dokonywana sprzedaż dotyczy towarów nie będących jego własnością, tylko własnością dającego zlecenie, z kolei wynagrodzeniem za dokonaną sprzedaż jest prowizja i to ona zgodnie z treścią ustawy o VAT jest podstawą opodatkowania. Ustawodawca wprowadza w nowym rozporządzeniu dwa rozwiązania, a mianowicie zlecający sprzedaż może przekazać zlceniobiorcy/agentowi swoją kasę fiskalną, zwaną w rozporządzeniu „kasą powierzoną”, ewentualnie może zobowiązać zleceniobiorcę do prowadzenia ewidencji przy użyciu własnej kasy (kasy należącej do zleceniobiorcy). Jednocześnie ustawodawca wskazuje, że w przypadku gdy zleceniobiorca obowiązany jest również do prowadzenia ewidencji własnej sprzedaży, powinien on ewidencjonować na potrzeby obliczenia osiąganego przez siebie obrotu oraz kwot podatku należnego całą wartość sprzedaży własnej i prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników. Rozporządzenie wprowadza również dodatkowy wymóg – przekazanie innemu podmiotowi kasy powierzonej w celu prowadzenia ewidencji lub zobowiązanie innego podmiotu do prowadzenia tej ewidencji przy zastosowaniu kasy własnej, powinno nastąpić na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.