Przedawnienie podatku

Terminy przedawnienia zobowiązań podatkowych określone są przepisami Ordynacji podatkowej. Zgodnie z treścią art. 70 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W rzeczywistości więc okres przedawnienia to więcej niż 5 lat. Dla przykładu – jeżeli rozliczamy podatek PIT za 2008 r., mamy obowiązek zrobić to to do końca kwietnia 2009 r. – wtedy też upływa termin płatności tego podatku. W związku z tym początek biegu terminu przedawnienia dla podatku za 2008 r. to 31 grudnia 2009 r. Przedawnienie podatku następuje więc 31 grudnia 2014 r. Niestety w praktyce sytuacje związane z przedawnieniem nie zawsze są tak jasne i oczywiste. Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem okoliczności, które powodują przerwanie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia i mogą prowadzić do przedłużenia przedstawionych wyżej terminów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *