Darowizny dla podopiecznych fundacji

darowizny

Nie tylko fundacje ale również i inne organizacje pozarządowe niezwykle często przekazują różnego rodzaju przysporzenia na rzecz swoich podopiecznych.

Czasami przekazują darowizny, czasami pokrywają swoim podopiecznym koszty leczenia. Przyznać trzeba, że tego rodzaju wsparcie dla podopiecznych nie zwykle rzadko jest opodatkowywane. Czy to prawidłowe czy nie, jak to zwykle bywa – odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przedstawiona tematyka jest stosunkowo skomplikowana i jak to zwykle bywa zależy od indywidualnego przypadku. Niemniej jednak w tym wpisie chciałam zaprezentować jedno z możliwych do wykorzystania zwolnień podatkowych. Chodzi mi w tym przypadku o zwolnienie dla podopiecznych organizacji pozarządowych, a nie dla samych organizacji. W opisywanym przykładzie to bowiem podopieczni organizacji, a nie sama organizacja byłaby podatnikiem.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 79 ustawy o PIT – zwolnione z podatku są świadczenia z pomocy społecznej. Zwolnienie to, co ważne, nie jest w żaden sposób ograniczone kwotowo. Organizacje pozarządowe w swojej działalności mogą świadczyć m. in. usługi pomocy społecznej dla swoich podopiecznych. Jeżeli przekazane przez organizację świadczenia na rzecz podopiecznych mieszczą się w pojęciu pomocy społecznej to otrzymujące je osoby nie będą musiały płacić podatku dochodowego w związku z ich otrzymaniem.

Co w takim przypadku jest ważne ? w pierwszej kolejności ważne jest, aby organizacja udzielająca pomocy miała taki zakres działalności w swoim statucie. Po drugie ważne jest również, aby w tej organizacji były jasno określone zasady udzielania pomocy społecznej. Określenie tych zasad powinno przyjąć postać np. regulaminu obowiązującego wszystkich podopiecznych organizacji.

Podziel się:

Dodaj komentarz