Wynajem rusztowań – usługa budowlana?

usługi budowlane

Przepisy regulujące tematykę odwrotnego obciążenia podatkiem VAT dla usług budowlanych budzą w ostatnim czasie rozliczne wątpliwości.

Jednym z przykładów takich wątpliwych sytuacji może być wykonywanie usług wynajmu sprzętu budowlanego. Firmy realizujące usługi budowlane bardzo często korzystają z usług podwykonawców nie tylko w odniesieniu do samej usługi budowlanej. Podwykonawcami firm budowlanych są również przedsiębiorstwa oferujące najem maszyn czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych. Jednym z przykładów może być usługa wynajmu rusztowań. Czy jest to również usługa budowlana objęta mechanizmem odwrotnego obciążenia ? nie. W taki sposób wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia z dnia 19 października 2017 r., znak 0114-KDIP1-2.4012.377.2017.1.RD. Interpretacja dotyczyła podatnika, który oferował usługi dzierżawy rusztowań. Usługi te sklasyfikowane były w pod nr PKWiU 77.32.10.0 – wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej, bez obsługi. W związku z tym, że wymienione PKWiU nie znajduje się w treści załącznika nr 14 do ustawy o VAT Dyrektor Krajowej Informacji Podatkowej uznał, że usługi te nie będą podlegały mechanizmowi odwrotnego obciążenia.

Przedstawiony przykład pokazuje, że decydując o zakwalifikowaniu wykonywanych usług, jako usługi objętej mechanizmem odwrotnego obciążenia, należy dokładnie przeanalizować zakres tej usługi. Dodatkowo należy również mieć na uwadze kod PKWiU, któremu odpowiada wykonywana usługa. Czasem bowiem nawet usługi ściśle związane z realizacją usług budowlanych i wykonywane przez firmę będącą podwykonawcą, nie będą objęte odwrotnym obciążeniem.

Nakładając obowiązek odwrotnego obciążenia w przypadku niektórych usług budowlanych ustawodawca wyraźnie odwołał się do załącznika nr 14 ustawy o VAT. Z kolei w treści tego załącznika wymienione są szczegółowo usługi objęte tym mechanizmem wg kodów PKWiU. W związku z tym decydującym dla uznania, że mamy do czynienia z usługą budowlana objętą odwrotnym obciążeniem będzie analiza PKWiU, jakiemu odpowiada wykonywana usługa.

Podziel się:

Dodaj komentarz