Dochody z wynajmu – opodatkowanie ryczałtem

rawpixel-1053187-unsplash

Ten wpis stanowi kontynuację poprzedniego i postanowiłam przejść od razu do sedna sprawy – a mianowicie pokazać krok po kroku jakie czynności należy wykonać, żeby prawidłowo opodatkować (chodzi o opodatkowanie ryczałtem) dochody z najmu:

  • Zgłoś do swojego urzędu skarbowego wybór ryczałtowej formy opodatkowania

Regułą jest opodatkowanie dochodów osób fizycznych na zasadach ogólnych, czyli wg skali podatkowej. Opodatkowanie przychodu z najmu ryczałtem jest możliwe tylko wtedy, gdy podatnik dokona wyboru tej formy opodatkowania, składając w urzędzie skarbowym stosowne oświadczenie. Oświadczenie to nie wymaga żadnej szczególnej formy – wystarczy prosta informacja, że wybierasz opodatkowanie swoich dochodów ryczałtem. Jak w każdym piśmie do urzędu skarbowego pamiętaj o podaniu nr NIP lub PESEL. Oświadczenie to należy złożyć nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

  • Ustal wysokość swojego przychodu

Przychodem podlegającym opodatkowaniu ryczałtem są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy. W przypadku opodatkowania ryczałtem należy więc również stosować metodę kasową rozpoznawania przychodu. W przypadku opodatkowania ryczałtem nie mamy prawa do pomniejszania uzyskanego dochodu o koszty (np. koszty czynszu płaconego za mieszkanie).

  • Oblicz wysokość podatku

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskiwanych z tytułu najmu do kwoty 100.000 zł wynosi 8,5%. Natomiast od nadwyżki ponad tę kwotę ryczałt wynosi 12,5% przychodów.

  • Odprowadź zaliczkę na podatek do urzędu skarbowego

Z tytułu uzyskanych przychodów należy odprowadzać zaliczkę na podatek – za każdy miesiąc, do 20 – tego dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania rocznego. Przepisy przewidują również możliwość opłacanie ryczałtu kwartalnie, z tym, że o wyborze takiej formy rozliczania zaliczek należy wcześniej zawiadomić urząd skarbowy.

  • Złóż zeznanie roczne

Zeznanie roczne należy złożyć w swoim urzędzie skarbowym (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania) w terminie do 31 stycznia następnego roku (za rok 2018 do 31 stycznia 2019 r.). Zeznanie należy złożyć na formularzu PIT–28, a przychody wykazać należy w wierszu 3 sekcji C. Podkreślić należy, że jeżeli wybierzemy zryczałtowaną formę opodatkowania to przy rozliczeniu podatku nie jest możliwe skorzystanie z ulg przewidzianych w ustawie o PIT, w szczególności – ulgi na wychowanie dzieci.

Podziel się:

Dodaj komentarz