Opodatkowanie dochodów z najmu nieruchomości

najem

Zbliża się szczyt klimatyczny w Katowicach. Dla wielu osób będzie to okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy na wynajmie mieszkania, domu, czy pokoju. Należy jednak pamiętać, że zarobione w ten sposób pieniądze powinny zostać opodatkowane 😊. Rodzi się więc pytanie – w jaki sposób ?

Zakładam, że dla wielu taki dodatkowy dochód będzie dochodem okazjonalnym – to znaczy że nie są to osoby prowadzące działalność gospodarczą polegającej na wynajmie nieruchomości. I taki właśnie przypadek chciałabym w tym artykule omówić.

Żadna z osób wynajmujących okazjonalnie np. swoje mieszkanie, z pewnością nie będzie chciała z tego powodu zakładać działalności gospodarczej, ale też przepisy nie nakładają takiego obowiązku. Dochody z najmu nieruchomości mogą bowiem zostać opodatkowane jako tzw. „najem prywatny” – czyli taki który nie wchodzi w zakres działalności gospodarczej. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyróżnia odrębne źródło przychodu jakim jest najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (art. 10 ust. 1 pkt. 6 ustawy o PIT).

Dochody takie opodatkować można na dwa sposoby: po pierwsze na zasadach ogólnych – podatek płacimy wtedy od dochodu, a stawka podatku ustalana jest wg skali podatkowej (18% lub 32%), bądź też możemy skorzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania (jest to stawka 8,5% uzyskanego przychodu, o ile kwota naszego przychodu nie przekroczy 100.000 zł).

Jaka forma opodatkowania będzie więc korzystniejsza spytacie – myślę, że w większości przypadków będzie to ryczałt, a oto dlaczego: na zasadach ogólnych nasz dochód opodatkowany jest stawką 18% lub 32% (jeżeli nasz zarobek wyniesieni więcej niż 85.528 zł), w przypadku ryczałtu podatek wyniesie 8,5%, a jeżeli nasz przychód będzie większy niż 100.000 zł to 12,5%. W związku z tym stawka podatku ryczałtowego jest po prostu niższa. Jest przy tym jedna ważna różnica – mianowicie w podatek na zasadach ogólnych płacimy od dochodu (przychód – koszty = dochód), natomiast podatek zryczałtowany płacimy od przychodu (czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania). Sądzę jednak, że w przypadku najmu realizowanego tylko raz, z racji takiego wydarzenia jakim jest szczyt klimatyczny, wynajmujący nie będzie ponosił specjalnych kosztów związanych wynajmem, w związku z tym opodatkowanie ryczałtem będzie zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.

W następnym wpisie opowiem jak krok po kroku opodatkować dochody z najmu i o czym pamiętać.

Podziel się:

Dodaj komentarz