Działalność innowacyjna w sektorze IT

creativity-819371__340

Sektor IT to sektor, który w chwili obecnej chyba najbardziej kojarzy się z działalnością innowacyjną. W tym wpisie chciałabym przedstawić przykład działalności innowacyjnej w sektorze IT, który daje prawo do zastosowania przez podatnika ulgi na innowacje.

Prezentowany przykład zaczerpnięty jest z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sprawie o znaku IPPB5/4510-641/16-3/MR. W treści wskazanej interpretacji organ podatkowy odniósł się w szczególności do ustalenia, czy prace prowadzone przez podatnika stanowią działalność badawczo – rozwojową.

Jakie więc w opinii organu podatkowego prace mogą zostać uznane za działalność badawczo – rozwojową ?

Zgodnie z prezentowaną interpretacją mogą to być:

  • nowe, innowacyjne produkty, które będą lub są wypuszczone na rynek dla konsumentów (firm);
  • dodatki/makra do sprzedawanych przez firmę systemów, dodające nowe, innowacyjne funkcje;
  • wewnętrzne oprogramowanie do obsługi bieżących procesów w firmie (CRM);
  • własne aplikacje do obsługi procesów, ze względu na braki w funkcjonalności w systemach dostępnych na rynku;
  • systemy do zarządzania projektami;
  • systemy, które służą do udostępnia baz danych.

Opisane projekty, prowadzące do stworzenia oraz zmodernizowania już istniejących produktów lub rozwiązań informatycznych zdaniem podatnika, ale i zdaniem organu podatkowego, stanowią prace badawczo-rozwojowe w rozumieniu art. 4a ust. 26 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dodatkowo podatnik prezentując swoje stanowisko wskazał również na orzeczenia sądowe dotyczące działalności innowacyjnej – dla przykładu – wyrok WSA we Wrocławiu z 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt I SA/Wr 242/12), w którym czytamy, że sądy administracyjne definiowały pojęcie „prac rozwojowych” dla celów podatku dochodowego (przed nowelizacją ustawy o CIT) w oparciu o normę zawartą w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.). ta z kolei stanowi, że przez prace rozwojowe należy rozumieć nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, z wyłączeniem prac obejmujących rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, istniejących usług oraz innych operacji w toku, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń (art. 2 pkt 4 ww. ustawy o zasadach finansowania nauki).

Jeżeli więz zastanawiasz się czy Twoja firma prowadzi działalność innowacyjną warto byś przeanalizował przedstawioną interpretację, i sprawdził powołane w niej przepisy i orzecznictwo. Może to stanowić dobry początek do ustalenia w jaki sposób możesz korzystać z ulgi na innowacje.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ten post ma jeden komentarz

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.