Ulga na innowacje

eye-4063134__340

W ostatnim czasie dużo mówi się na temat podatkowych ulg związanych z działalnością innowacyjną. Ulga na innowacje określona jest przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uregulowania obu ustaw są w zasadzie takie same.

Tym wpisem chciałabym zapoczątkować nowy cykl na blogu poświęcony uldze na innowacje. Poniżej kilka podstawowych kwestii pojęć związanych z tą ulgą.

Kto może skorzystać z ulgi

Z ulgi na innowacje mogą korzystać zarówno przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność, jak i spółki osobowe czy kapitałowe. Podstawowym wymaganiem, które musi zostać spełnione aby móc skorzystać z ulgi jest prowadzenie przez firmę działalności badawczo – rozwojowej. Przepisy wskazują na definicję takiej działalności –  działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań. Ustawodawca wskazał również jak należy rozumieć badania naukowe i prace rozwojowe poprzez odniesienie do definicji znajdującej się w art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Na czym polega ulga na innowacje.

Ulga na innowacje daje podatnikowi możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych. Podatnik zyskuje więc prawo do tego, aby niejako po raz drugi odliczyć od podatku koszty uzyskania przychodów związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika.

Koszty kwalifikowane.

Koszty kwalifikowane to w myśl przepisów koszty, które są związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej i które podatnik ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania.

Ustawa wskazuje przykładowe koszty kwalifikowane, do których należą:

  1. Wynagrodzenia;
  2. Składki na ubezpieczenia społeczne;
  3. Koszty materiałów i surowców;
  4. Koszty zakupu środków trwałych;
  5. Koszty usług doradczych, ekspertyz itp.;
  6. Koszty korzystania z aparatury naukowo – badawczej.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.