Estoński CIT dla spółek działających w branży IT

estoński CIT

Jeżeli podjąłeś działalność w branży IT i zastanawiasz się nad możliwością skorzystania z niższych stawek podatkowych oferowanych przez estoński CIT, upewnij się, że odpowiednio zapoznałeś się z tym tematem. Niestety może okazać się, że profil działalności Twojej spółki nie spełnia koniecznych wymogów.

Estoński CIT – czy spółka z branży IT może się o niego pokusić? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w tym artykule!

Spis treści:

  1. Estoński CIT – nie dla każdej spółki
  2. Udzielanie licencji na korzystanie z wytworzonego oprogramowania – co wtedy?
  3. Estoński CIT bez zastosowania przy rozwijaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego
  4. Spółki w branży IT a estoński CIT – podsumowanie

Estoński CIT – nie dla każdej spółki 

Nie każda spółka ma możliwość skorzystania z opodatkowania ryczałtem od jej dochodów. Te z nich, które nie kwalifikują się do opodatkowania estońskim CIT-em to w szczególności te, w których więcej niż 50% przychodów z działalności wykonanych w poprzednim roku podatkowym, liczonych z uwzględnieniem kwoty należnego podatku od towarów i usług, pochodzi z praw autorskich lub praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw.

Udzielanie licencji na korzystanie z wytworzonego oprogramowania – co wtedy?

W wydanej w dniu 14 września 2022 r. interpretacji indywidualnej, sygn. 0111-KDIB1-1.4010.381.2022.3.ŚS, Dyrektor Krajowej Interpretacji Skarbowej stwierdził, że jeżeli spółka udziela oraz będzie udzielać licencji na korzystanie z wytworzonego oprogramowania, i z tego tytułu uzyskiwać będzie przychody, to w istocie będą to przychody z praw autorskich do wytwarzanego oprogramowania. 

Tym samym działalność wyżej opisanej spółki znajdzie się w zakresie działania art. 28j ust. 1 pkt. 2 lit. e. Przepis ten stanowi, że w przypadku uzyskiwania więcej niż 50% przychodów z praw autorskich lub praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, spółce nie przysługuje estoński CIT

Estoński CIT bez zastosowania przy rozwijaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego

W sprawie, w której wydana została interpretacja, jako przedmiot działalności spółki wskazano działalność w zakresie IT skupioną w szczególności na tworzeniu oraz rozwijaniu dedykowanego oprogramowania komputerowego. W ramach prowadzonej działalności przedstawiono, że spółka będzie tworzyła oprogramowania a następnie sprzedawała je klientom składającym na nie zamówienie. Po wytworzeniu oprogramowania będzie przenosić prawa majątkowe związane z wdrażanym lub integrowanym oprogramowaniem, a także udzielać licencji na korzystanie z wytworzonego już produktu. 

Wartość przekazywanych praw majątkowych lub wartość licencji jest i będzie wliczona w cenę usługi. Spółka w większości przypadków zawiera umowy ustne lub w formie mailowej – jej klienci uiszczają należne opłaty za wykonanie danego założenia informatycznego. Dla spółki jest to przychód z działalności gospodarczej. W przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych spółka zawiera umowy pisemne, które regulują tę kwestię. 

Jeżeli chodzi o umowy ustne i mailowe – nie regulują one kwestii przeniesienia autorskich praw majątkowych. W związku z tym zgodnie z treścią art. 65 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062), który stanowi, że w przypadku braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił takiej licencji. Tak więc w zależności od przypadku spółka albo sprzedaje oprogramowanie, albo udziela licencji na jego korzystanie. 

Spółki w branży IT a estoński CIT – podsumowanie

Estoński CIT niestety nie znajdzie zastosowania dla spółek o profilu działalności, który został przedstawiony powyżej. Dyrektor KIS uznał je za niespełniające wymogów do korzystania z przywilejów wynikających z estońskiego CITu. 


Chcesz być pewny, że nie ominą Cię żadne istotne kwestie ze świata prawa podatkowego? Nic prostszego – wystarczy, że zajrzysz na bloga! Jeżeli szukasz profesjonalnej pomocy kancelarii prawa podatkowego, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu!

Podziel się:

Dodaj komentarz