Faktura wystawiona przez podatnika niezarejestrowanego, jako podatnik VAT czynny

Rows of coin stacks with toy blocks among the receipts  symbolizing value added tax

W tym wpisie chciałabym poświęcić trochę uwagi tematyce związanej z „byciem” lub „niebyciem” podatnikiem VAT czynnym. Chciałabym tym sposobem zarówno na blogu, jak i na moim profilu na FB i LinkedIn, zapoczątkować serię wpisów związanych z istotnym tematem – a mianowicie rejestracją przedsiębiorców w rejestrze podatników VAT czynnych oraz konsekwencjami ich wykreślenia z takiego rejestru, oczywiście nie chodzi mi tu o wykreślenie zrealizowane na wniosek podatnika, ale wykreślenie dokonane przez organ podatkowy z urzędu.

Kwestia jest o tyle istotna, że wystawiając faktury VAT i niebędąc podatnikiem VAT czynnym tworzymy sytuację kłopotliwą (delikatnie mówiąc) zarówno dla nas samych jak i dla naszych kontrahentów. Tymczasem praktyka pokazuje, że coraz bardziej problematyczne staje się wpisanie się przez podatnika do rejestru podatników VAT czynnych, a coraz prostsze staje się jego wykreślenie z tego rejestru przez organ.

Dla wystawcy faktury (podatnika VAT/sprzedawcy) sytuacja, w której wystawiamy faktury niebędąc zarejestrowanym podatnikiem VAT powoduje, że tak czy inaczej mamy obowiązek odprowadzenia podatku należnego wykazanego na tej fakturze. Taką zasadę wprowadza art. 108 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Przepis ten stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku wyższą od kwoty podatku należnego. Krótko mówiąc jeżeli już wykażemy na fakturze podatek to bez względu na to czy w istocie mieliśmy go zapłacić czy nie – będziemy zobowiązani do jego zapłaty.

Dla kupującego, czyli odbiorcy faktury sytuacja jest trudna z tego powodu, że uzyskuje on fakturę VAT z wykazanym na niej podatkiem VAT ale nie ma on prawa do odliczenia tego podatku. Ustawa o VAT wskazuje bowiem sytuacje, w których mamy do czynienia z fakturami zakupowymi, które nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego. Do sytuacji tych należą:

  1. wystawienie faktury przez podmiot nieistniejący,
  2. udokumentowanie fakturą transakcji, która nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;
  3. wystawienie faktury stwierdzającej czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,
  4. wystawienie faktur, które podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
  5. wystawienie faktur potwierdzających czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego – w części dotyczącej tych czynności;

I chociaż wymienione wyżej punkty nie wymieniają wprost – brak jest prawa do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy faktura wystawiona jest przez podatnika wykreślonego z rejestru podatników VAT czynnych, to w większości przypadków prawo do odliczenia VAT jest przez organy podatkowe kwestionowane w oparciu o jeden z wymienionych wyżej punktów.

 

 

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.