Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe.

podatek od nieruchomości

Ciekawe orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r., VIII SA/Wa 433/18). Wyrok dotyczy opodatkowania VAT czynności wynajmu mieszkania. Wynajem mieszkań, o ile jest to wynajem na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 36 usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, to czynności zwolnione z podatku VAT.

W prezentowanym orzeczeniu Sąd wypowiedział się na temat tego w jaki sposób interpretować pojęcie celów mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią orzeczenia istotny do skorzystania ze zwolnienia jest sposób wykorzystania lokalu przez najemcę. Zdaniem Sądu to właśnie najemca winien w wynajmowanym lokalu realizować własne cele mieszkaniowe. Tylko wtedy będzie można stwierdzić, iż lokal został wynajęty wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W stanie faktycznym, którego dotyczyło omawiane orzeczenie nabywcą usługi wynajmu lokali była spółka, a usługa wynajmu była nabywana na rzecz pracowników spółki kierowanych do pracy u kontrahentów w różnych częściach kraju. W takim stanie faktycznym Sąd uznał, że spółka nie realizuje w ww. lokalach wyłącznie celu mieszkaniowego, ale jako podmiot gospodarczy wykorzystuje mieszkania w prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd wskazał m. in.: „Jeżeli bowiem najemcą jest podmiot, który udostępnia lokale mieszkalne zatrudnionym przez siebie pracownikom, to lokale te wprawdzie realizują cel mieszkaniowy, ale nie jest to cel wyłączny. W takim przypadku wynajem jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, choć pośrednio zaspakajane są potrzeby mieszkaniowe zatrudnionych pracowników.”

Orzeczenie jest o tyle istotne, że wprowadza względem każdego wynajmującego obowiązek badania sposobu wykorzystywania lokalu mieszkalnego przez najemcę, w sytuacji, w której tym najemcą jest firma. Wydaje się, że firmy w większości przypadków wynajmują mieszkania po to, aby oddawać je następnie do dyspozycji swoich pracowników. W związku z tym w zasadzie w każdym przypadku, gdy najemcą lokalu jest firma, wynajmujący nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia w VAT.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.