Zwolnienie z VAT wynajmu na cele mieszkaniowe.

podatek od nieruchomości

Ciekawe orzeczenie zostało wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z dnia 23 sierpnia 2018 r., VIII SA/Wa 433/18). Wyrok dotyczy opodatkowania VAT czynności wynajmu mieszkania. Wynajem mieszkań, o ile jest to wynajem na cele mieszkaniowe korzysta ze zwolnienia w zakresie podatku VAT. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 36 usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe, to czynności zwolnione z podatku VAT.

W prezentowanym orzeczeniu Sąd wypowiedział się na temat tego w jaki sposób interpretować pojęcie celów mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią orzeczenia istotny do skorzystania ze zwolnienia jest sposób wykorzystania lokalu przez najemcę. Zdaniem Sądu to właśnie najemca winien w wynajmowanym lokalu realizować własne cele mieszkaniowe. Tylko wtedy będzie można stwierdzić, iż lokal został wynajęty wyłącznie na cele mieszkaniowe.

W stanie faktycznym, którego dotyczyło omawiane orzeczenie nabywcą usługi wynajmu lokali była spółka, a usługa wynajmu była nabywana na rzecz pracowników spółki kierowanych do pracy u kontrahentów w różnych częściach kraju. W takim stanie faktycznym Sąd uznał, że spółka nie realizuje w ww. lokalach wyłącznie celu mieszkaniowego, ale jako podmiot gospodarczy wykorzystuje mieszkania w prowadzonej działalności gospodarczej. Sąd wskazał m. in.: „Jeżeli bowiem najemcą jest podmiot, który udostępnia lokale mieszkalne zatrudnionym przez siebie pracownikom, to lokale te wprawdzie realizują cel mieszkaniowy, ale nie jest to cel wyłączny. W takim przypadku wynajem jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, choć pośrednio zaspakajane są potrzeby mieszkaniowe zatrudnionych pracowników.”

Orzeczenie jest o tyle istotne, że wprowadza względem każdego wynajmującego obowiązek badania sposobu wykorzystywania lokalu mieszkalnego przez najemcę, w sytuacji, w której tym najemcą jest firma. Wydaje się, że firmy w większości przypadków wynajmują mieszkania po to, aby oddawać je następnie do dyspozycji swoich pracowników. W związku z tym w zasadzie w każdym przypadku, gdy najemcą lokalu jest firma, wynajmujący nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia w VAT.

Podziel się:

Dodaj komentarz