IP Box – jaki dochód może korzystać ze stawki 5% ?

płatność za podatek

Zgodnie z przepisami dotyczącymi IP Box z ulgi w podatku dochodowym mogą skorzystać wyłącznie dochody ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (tzw. kwalifikowane IP). Aby dochód mógł zostać zakwalifikowany do dochodu z takiego prawa to sprzedawane prawo własności intelektualnej musi spełniać łącznie trzy warunki:

 1. zostało ono wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej;
 2. należy do jednej z kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
 3. podlega ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.

Wymieniony wyżej art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (i odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT), jako kwalifikowane prawa własności intelektualnej wymieniają:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),
 8. autorskie prawo do programu komputerowego

O przedstawionym powyżej katalogu praw kwalifikowanych IP należy pamiętać, jeżeli chcesz skorzystać z 5% stawki podatku VAT. Ustawy o podatkach dochodowych, jak i MF we wszystkich swoich objaśnieniach podkreśla, że wyłącznie te – enumeratywnie wymienione prawa – z których pochodzić będzie dochód podatnika – będą mogly korzystać z preferencyjnego opodatkowania.

Podziel się:

Ten post ma jeden komentarz

 1. Piotrek

  Ciekawe podejście do tematu. Dobrze się czyta.

Dodaj komentarz