Zmiany w zwolnieniu z VAT dla małych podatników

VAT Concept with wooden block with stacked coins

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo licznymi zmianami w zakresie podatku VAT. Z miesiąca na miesiąc kolejne nowelizacje wchodzą w życie, a znaczenie każdej z nich jest naprawdę duże. W tym wpisie chciałabym wspomnieć o nowelizacji art. 113 ustawy o VAT i jej znaczeniu dla organizacji pozarządowych.

Art. 113 ustawy o VAT wprowadza warunki na jakich przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 200.000 zł w skali roku, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Z tego zwolnienia bardzo często korzystają również organizacje pozarządowe. Z dniem 1 września 2019 r. brzmienie art. 113 ustawy o VAT zostało zmianione – wprowadzono do jego treści dodatkowe typy działalności, które powodują, że podatnicy nie będą mieli prawa stosować zwolnienie.

Jakie to nowe typy działalności wykluczają ze zwolnienia ? należą do nich:

  • sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
  • sprzedaż hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4);
  • usługi ściągania długów, w tym factoringu;

W związku z tą zmianą każda z organizacji pozarządowych (choć oczywiście omawiana regulacja nie dotyczy wyłącznie organizacji pozarządowych), powinna przeanalizować prowadzoną działalność i zweryfikować czy nadal będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.