Zmiany w zwolnieniu z VAT dla małych podatników

VAT Concept with wooden block with stacked coins

W ostatnim czasie mamy do czynienia z bardzo licznymi zmianami w zakresie podatku VAT. Z miesiąca na miesiąc kolejne nowelizacje wchodzą w życie, a znaczenie każdej z nich jest naprawdę duże. W tym wpisie chciałabym wspomnieć o nowelizacji art. 113 ustawy o VAT i jej znaczeniu dla organizacji pozarządowych.

Art. 113 ustawy o VAT wprowadza warunki na jakich przedsiębiorcy, których obroty nie przekraczają 200.000 zł w skali roku, mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Z tego zwolnienia bardzo często korzystają również organizacje pozarządowe. Z dniem 1 września 2019 r. brzmienie art. 113 ustawy o VAT zostało zmianione – wprowadzono do jego treści dodatkowe typy działalności, które powodują, że podatnicy nie będą mieli prawa stosować zwolnienie.

Jakie to nowe typy działalności wykluczają ze zwolnienia ? należą do nich:

  • sprzedaż w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
  • preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
  • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
  • urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKWiU 27),
  • maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
  • sprzedaż hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4);
  • usługi ściągania długów, w tym factoringu;

W związku z tą zmianą każda z organizacji pozarządowych (choć oczywiście omawiana regulacja nie dotyczy wyłącznie organizacji pozarządowych), powinna przeanalizować prowadzoną działalność i zweryfikować czy nadal będzie miała prawo do korzystania ze zwolnienia z VAT.

Podziel się:

Dodaj komentarz