IP Box – ważna umowa ale i rzeczywisty przebieg transakcji.

turn-on-2933001__340

Ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej to ulga polegająca na możliwości zaliczenia po raz drugi określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i tym sposobem pomniejszenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo ulga na innowacje to również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej w podatku dochodowym w wysokości 5%. Ulga ta obowiązuje względem dochodów uzyskiwanych w roku 2019.

Kiedy można korzystać z takiej ulgi ? dla przykładu w przypadku sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego. Jednym z określonych w ustawie o podatku dochodowym kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego. Ten właśnie dochód wymienia ustawa, jako dający prawo do korzystania z opodatkowania opisaną powyżej preferencyjną stawką podatku.

Szersze omówienie sposobu stosowania ww. ulgi znaleźć możemy w wytycznych MF dotyczących sposobu stosowania IP Box (https://www.podatki.gov.pl/media/5137/objaśnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf). W tym wpisie nie omówię oczywiście wszystkich szczegółów związanych z możliwością stosowania ulgi, ale chciałabym zwrócić uwagę jedno z istotniejszych pojęć – pojęcie programu komputerowego – m. in. do niego odnoszą się bowiem nowe przepisy.

W ocenie MF „podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. To oznacza, że wyeliminowanie lub ograniczenie swobody twórczej (eliminacja lub ograniczenie własnego/indywidualnego działania twórczego)  wyłącza lub ogranicza prawnoautorską ochronę programu komputerowego, tym samym także eliminuje możliwość skorzystania z preferencji IP Box.”

Co to oznacza w praktyce ? przede wszystkim to, że organy podatkowe ustalając co jest programem komputerowym będą stosować przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To właśnie znajdująca się w przepisach tej ustawy definicja utworu będzie miała zastosowanie do programów komputerowych, których sprzedaż będzie mogła korzystać z preferencyjnej stawki podatku.

Jednak co równie istotne MF podkreśla że nie będzie poprzestawał wyłącznie na analizie samej umowy. Z pewnością ww. elementy definicji programu komputerowego będą oceniane przez organy podatkowe w oparciu o treść umowy ale dodatkowo, a może nawet i przede wszystkim w oparciu o rzeczywisty przebieg transakcji. Jak bowiem czytamy w dalszej części wytycznych „O ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo odrębnej ocenie. W konsekwencji, decydujące jest autentyczne podejście transakcyjne, gdzie należy badać faktyczne (autentyczne) działania podejmowane przez podatnika w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej, skutkującej wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem programu komputerowego. Formalne postanowienia umowne, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach podatnika, nie zapewnią zatem akceptowalnej ochrony prawnopodatkowej podatnikowi w zakresie preferencji o IP Box.”

Podsumowując – jeżeli chcecie korzystać z 5% stawki podatku dochodowego w związku ze sprzedażą praw autorskich do programu komputerowego pamiętajcie o dobrze sformułowanej umowie i co najważniejsze pamiętajcie, że ta umowa musi odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji.       

Podziel się:
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on vk
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Dodaj komentarz

Zamknij menu
×

Koszyk

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kancelaria Prawa Podatkowego dr Agata Błaszczyk (ul. Głogowska 30, 40-661 Katowice). Dane będą przetwarzane w celu wysyłki newslettera, na zasadach określonych w polityce prywatności Blogu o podatkach. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania newslettera. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.