IP Box – ważna umowa ale i rzeczywisty przebieg transakcji.

turn-on-2933001__340

Ulgi podatkowe związane z prowadzeniem działalności innowacyjnej to ulga polegająca na możliwości zaliczenia po raz drugi określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów i tym sposobem pomniejszenia podstawy opodatkowania. Dodatkowo ulga na innowacje to również możliwość zastosowania preferencyjnej stawki podatkowej w podatku dochodowym w wysokości 5%. Ulga ta obowiązuje względem dochodów uzyskiwanych w roku 2019.

Kiedy można korzystać z takiej ulgi ? dla przykładu w przypadku sprzedaży praw autorskich do programu komputerowego. Jednym z określonych w ustawie o podatku dochodowym kwalifikowanych praw własności intelektualnej jest autorskie prawo do programu komputerowego. Ten właśnie dochód wymienia ustawa, jako dający prawo do korzystania z opodatkowania opisaną powyżej preferencyjną stawką podatku.

Szersze omówienie sposobu stosowania ww. ulgi znaleźć możemy w wytycznych MF dotyczących sposobu stosowania IP Box (https://www.podatki.gov.pl/media/5137/objaśnienia-podatkowe-z-15-lipca-2019-r-w-sprawie-ip-box.pdf). W tym wpisie nie omówię oczywiście wszystkich szczegółów związanych z możliwością stosowania ulgi, ale chciałabym zwrócić uwagę jedno z istotniejszych pojęć – pojęcie programu komputerowego – m. in. do niego odnoszą się bowiem nowe przepisy.

W ocenie MF „podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze (wyraz własnej twórczości intelektualnej danego autora lub autorów) ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od przeznaczenia i sposobu wyrażania. To oznacza, że wyeliminowanie lub ograniczenie swobody twórczej (eliminacja lub ograniczenie własnego/indywidualnego działania twórczego)  wyłącza lub ogranicza prawnoautorską ochronę programu komputerowego, tym samym także eliminuje możliwość skorzystania z preferencji IP Box.”

Co to oznacza w praktyce ? przede wszystkim to, że organy podatkowe ustalając co jest programem komputerowym będą stosować przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. To właśnie znajdująca się w przepisach tej ustawy definicja utworu będzie miała zastosowanie do programów komputerowych, których sprzedaż będzie mogła korzystać z preferencyjnej stawki podatku.

Jednak co równie istotne MF podkreśla że nie będzie poprzestawał wyłącznie na analizie samej umowy. Z pewnością ww. elementy definicji programu komputerowego będą oceniane przez organy podatkowe w oparciu o treść umowy ale dodatkowo, a może nawet i przede wszystkim w oparciu o rzeczywisty przebieg transakcji. Jak bowiem czytamy w dalszej części wytycznych „O ocenie charakteru indywidualnej pracy twórczej nie decydują postanowienia umowy, ale rzeczywisty wkład pracy każdego z twórców programu komputerowego, co podlega każdorazowo odrębnej ocenie. W konsekwencji, decydujące jest autentyczne podejście transakcyjne, gdzie należy badać faktyczne (autentyczne) działania podejmowane przez podatnika w ramach prowadzonej bezpośrednio przez niego działalności badawczo-rozwojowej, skutkującej wytworzeniem, ulepszeniem lub rozwinięciem programu komputerowego. Formalne postanowienia umowne, które nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach podatnika, nie zapewnią zatem akceptowalnej ochrony prawnopodatkowej podatnikowi w zakresie preferencji o IP Box.”

Podsumowując – jeżeli chcecie korzystać z 5% stawki podatku dochodowego w związku ze sprzedażą praw autorskich do programu komputerowego pamiętajcie o dobrze sformułowanej umowie i co najważniejsze pamiętajcie, że ta umowa musi odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji.       

Podziel się:

Dodaj komentarz